Opfølgning

Det Naturvidenskabelige Fakultet bruger først og fremmest uddannelsesberetningsforløbet til at følge op på kvalitetspolitikkens elementer. Derudover er der en løbende sikring af, at delelementer bliver udført, gennemført eller justeret.