Skip to main content

Arbejdet med kvalitetspolitikken

Årshjulet skal sikre, at tilbagevendende aktiviteter i arbejdet med sikring og udvikling af uddannelseskvalitet bliver gennemført til tiden og med inddragelse af relevante aktører.

Emnerne i årshjulet er følgende:

  • Udførelse og behandling af evalueringer
  • Detaljer fra plan for uddannelsesberetning og statusmøder
  • Opfølgningsmøder eller -perioder
  • Deadlines for rapporter om kvalitetspolitik
  • Opdatering eller gennemgang af fx dokumenter
  • Generel opfølgning på kvalitetspolitikkens delelementer