Skip to main content

Flere naturvidenskabelige kandidater til samfundet: Markant mindre frafald på vores uddannelser

Det giver også den enkelte studerende en bedre uddannelsesoplevelse, hvis han eller hun formår at vælge det rigtige studie fra starten og dermed ikke spilder unødig tid på at skifte uddannelse. En nedbringelse af frafaldet vil samtidig være med til at styrke fakultetets økonomi.

Der er således flere afgørende grunde til, at vi i de kommende år skal have stort fokus på at nedbringe frafaldet på vores uddannelser. Der er allerede igangsat nye optagelsesprocedurer, som trådte i kraft fra 2017, og forventningen er, at det vil have en væsentlig betydning for forventningsafstemningen med de studerende.

Yderligere indsatsområder de kommende år handler om at styrke de studerendes tilhørsforhold og studiemiljø, at forbedre uddannelsernes sammenhæng på tværs af kursuselementer, samt at forbedre kvaliteten af undervisning og vejledning i bred forstand.

Indikatorer

  • Andel af forsinkede studerende: 30 ECTS eller mere bagud. Opdeles på studieår, og opgøres pr. uddannelse (Suppleres evt. med udtræk på hvilke kurser, de studerende mangler.)
  • Frafald på første studieår: Opgøres pr. uddannelse.
  • Frafald på hele bacheloruddannelsen: Opgøres pr. årgang, og opdeles i, hvem der har gennemført, hvem der er studieaktive, og
    hvem der er udmeldt.