Skip to main content

Stærkt fundament for optag: Flere ansøgere til vores uddannelser

Den demografiske samfundsudvikling er i høj grad med til at forstærke konkurrencesituationen, idet ungdommen rykker til de større byer. I de kommende år vil der også være mindre årgange på gymnasierne, så ansøgerfeltet til vores uddannelser vil alt andet lige være mindre. Det er vigtigt at følge
denne udvikling nøje og igangsætte passende handlinger, som sikrer, at Det Naturvidenskabelige Fakultet på SDU stadig har et stærkt fundament for optag fremover.

Det langsigtede mål er at gøre flere unge interesseret i naturvidenskab. De naturvidenskabelige fag skal styrkes i såvel folkeskolen som på ungdomsuddannelserne. Det Naturvidenskabelige Fakultet skal i højere grad end nu være synligt blandt kommende studerende i de regionale
gymnasier. Målet er at få flere unge til at søge ind på en naturvidenskabelig uddannelse på SDU.

Vi ønsker derfor at sætte fokus på markedsføring og formidling til de kommende studerende, hvor vi fremhæver kvalitet og relevans af vores
uddannelser og forskning. Dette vil ske gennem formidling af for eksempel karrierecases med hjælp fra fakultetets alumner. Derudover vil vi arbejde
på at styrke naturvidenskabens position i folkeskole og i ungdomsuddannelser.

Indikatorer

  • Ansøgertal: Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 5. juli pr. optagelsesområde.
  • Adgangskvotient: Gennemsnit og median for optagne studerende fra kvote 1 pr. optagelsesområde.
  • uniTEST-resultater: Gennemsnit og median for optagne studerende fra kvote 2 pr. optagelsesområde.