Skip to main content

Styrkelse af forskning og samfundsengagement: Flere eksterne midler og flere store projekter

Det Naturvidenskabelige Fakultet har traditionelt hjemtaget mange offentlige midler, som der i disse år bliver færre af. Vi må derfor ændre kurs og i stedet arbejde på at hjemtage flere midler fra EU og fra private fonde/virksomheder.

Vi ønsker også med vores forskning at skabe værdi for det omgivende samfund gennem flere store projekter, som involverer virksomheder eller offentlige organisationer.

Begge indsatsområder vil i sidste ende sikre fakultetets økonomiske fundament.

For at nå disse mål skal der flere indsatser til, blandt andet ansættelsesprocedurer, løbende medarbejderudvikling, forskerstøtte samt nye organiseringsmodeller på institutterne.

Indikatorer

  • Eksterne midler: Opgøres pr. institut som forbrug på eksterne projekter pr. år.
  • Store projekter: Opgøres pr. institut som forbrug på eksterne projekter, som har en samlet projektsum på mindst 5 mio. kr. inkl. overhead.
  • EU-projekter: Opgøres pr. institut som EU-finansieret forbrug på eksterne projekter.
  • Samfundsengagement: Opgøres pr. institut som antal offentlige eller private partnere i porteføjlen af eksternt finansierede projekter. De eksterne partnere skal bidrage in-kind eller cash til forskningsprojekterne.