Skip to main content

Politik og strategi

Det Naturvidenskabelige Fakultet var i foråret 2016 i gennem en relativt omfattende besparelsesrunde. Optaget i efteråret 2016 var på små 600 bachelorstuderende – en fastholdelse af optaget i 2015, men desværre ikke mere end det. Derudover er fakultetet udfordret af, at det er blevet sværere at tiltrække eksterne midler fra de statslige fonde.

Fakultetet er dog også inde i en positiv udvikling omkring studenterårsværk og gennemførselstider. Samtidig er fakultetet på vej ind i en række fælles SDU-satsninger: Danish Institute for Advanced Study, fyrtårnsprojekter inden for samfundsengagement (Droner, Velfærdsinnovation og Open Data), SDU Research & Innovation Organisation, PlatformX, samt nye strategiske tilvalg på fakultets- og institutniveau.

Med ovenstående for øje ønsker fakultetets ledelsesgruppe at arbejde efter følgende tre langsigtede mål:

  1. Stærkt fundament for optag: Flere ansøgere til vores uddannelser.
  2. Flere naturvidenskabelige kandidater til samfundet: Markant mindre frafald på vores uddannelser.
  3. Styrkelse af forskning og samfundsengagement: Flere eksterne midler og flere store projekter.

De gennemgående temaer for målene er kvalitet, relevans og bæredygtighed.

Fakultetets budgetmodel understøtter disse mål gennem incitamenter på både uddannelses- og forskningsområdet.