Skip to main content

Politik og strategi

Samspil mellem mennesker og organisation

Vi vil styrke vores faglige og administrative kompetencer og samarbejde på tværs af fakultetet og mellem alle uddannelser for at opnå størst mulig læring af hinanden til gavn for den enkeltes trivsel og til gavn for arbejds- og studiemiljøer på fakultetet.

Fokusområder:

 • Den gode arbejdsplads
 • Digitalisering af arbejdsgange og processer
 • Organisering af administrationen i fakultetssekretariatet i samspil med institutter og Fællesadministrationen

Forskning

Vi vil skabe et attraktivt og dynamisk forskningsmiljø, der fører til banebrydende forskning på tværs af fakultetet og på globalt niveau.

Målsætninger:

 • Vi vil tilbyde et enestående forskningsmiljø og udfolde fakultetets fulde potentiale
 • Vi vil pleje samarbejder, der kombinerer teoretiske, beregningsmæssige og eksperimentelle tilgange
 • Vi vil styrke vores engagement og partnerskaber med relevante interessenter
 • Vi vil bidrage til grundlæggende forståelse af bæredygtighed og globale udfordringer samt levere nye lokale og globale løsninger

Uddannelse

Vi ønsker at fastholde og forstærke vores uddannelsers position i det danske STEM-uddannelseslandskab. Et fokus på kompetencer skal give vores uddannelser markante positive effekter på både fastholdelse, beskæftigelse og optag.

Målsætninger:

 • Vi vil i 2021-2025 have fokus på dimittendernes kompetencer og kompetencebevidsthed
 • Vi vil invitere interessenterne ind i uddannelsesudviklingen
 • Vi vil udvikle vores egne ”21st century science skills”

Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - 5230
 • Telefon: +45 6550 2099

Sidst opdateret: 25.10.2022