Fakultetets historie

Fra 1972 optog universitetet 300 studerende på en fælles natur- og lægevidenskabelig basisuddannelse. To år senere, i 1974, udsendte Undervisningsministeriet bekendtgørelsen om de naturvidenskabelige kandidatuddannelser, og et selvstændigt naturvidenskabeligt fakultet blev oprettet.

I 1990’erne øgedes antallet af tekniske uddannelser, først som cand.tech.-uddannelser og sidenhen som civilingeniøruddannelser, hvilket betød, at fakultetet i midten af 1990'erne ændrede navn til Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet.

Syddansk Universitet, SDU, blev etableret ved en fusion i august 1998, hvor Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet fik ansvaret for ingeniøraktiviteterne i Sønderborg. Da Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum blev indfusioneret i SDU i 2006, blev det besluttet at splitte Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet op i to fakulteter; således fik Det Naturvidenskabelige Fakultet sit oprindelige navn igen.

Internt på fakultetet er der også foretaget flere organisationsændringer i årenes løb:

  • I 1988 blev Institut for Matematik til Institut for Matematik og Datalogi.
  • Biokemisk Institut og Institut for Molekylær Biologi blev i 2000 lagt sammen til Institut for Biokemi og Molekylær Biologi.
  • I 2006 blev Fysisk Institut og Kemisk Institut fusioneret til Institut for Fysik og Kemi, som siden har skiftet navn til Institut for Fysik, Kemi og Farmaci.