Skip to main content

3,8 mio. kr. til forskning i Jordens historie

Postdoc Emma Hammarlund, Biologisk Institut, har modtaget 4,8 mio. SEK fra det svenske forskningsråd til et projekt, der gør det muligt for hende at fortsætte sin udforskning af Jordens historie.

Emma Hammarlund har modtaget støtte fra det svenske forskningsråd til et projekt, der tillader hende at fortsætte sin forskning i Jordens historie.

Centralt i denne forskning er det tidspunkt i Jordens historie, hvor Jordens atmosfære begyndte at ligne den atmosfære, som vi har i dag.

Nogle forskere mener, at dette skete for ca. 350-400 mio. år siden, men det er usikkert præcist hvordan det foregik i relation til planternes udbredelse.

Og hvis denne markante stigning i atmosfærens iltindhold skete ca. 150 mio. år efter at dyrene udviklede sig, så betyder det, at udviklingen af moderne dyrearter skete i et miljø, der er meget anderledes end i dag.

”På den baggrund er jeg mere nysgerrig i de molekylære mekanismer, der kan have drevet udviklingen af dyr – snarere end blot at beskæftige mig med højt iltindhold i atmosfæren”, siger Emma Hammarlund.

Arbejdet vil foregå både på SDU og universitetet i Lund, Sverige.

Redaktionen afsluttet: 17.11.2015