Skip to main content

Innovationsprojekt 2015 – festlig og original finale

Finalen i årets innovationsprojekt på Det Naturvidenskabelige Fakultet var en ren fest – og en medrivende præsentation af de studerendes skarpeste bud på kreative løsninger til nogle af samfundets store udfordringer for fremtiden.

Dommerpanelet var klar, og det samme var de mere end 350 studerende fra 2. år på Naturvidenskab og 3. år på Farmaci, da det skulle afgøres, hvilken arbejdsgruppe der havde skruet det bedste projekt sammen inden for ”Smart City”-konceptet.

Den fælles tema-overskrift ”Smart City” handler om at kombinere digitale muligheder og data for at finde nye løsninger på samfundets konkrete fysiske og menneskelige behov.

Det blev der givet stærke bud på fra de seks emnegrupper: Transport, Sundhed, Energi, Vand, Sikkerhed, Klima og miljø.

Point fra dommere og medstuderende

Efter en kort introduktion og præsentation af de fire dommere  Poul Nielsen og Jesper Wengel fra Institut for Fysik, Kemi og Farmaci; Peter Schneider-Kamp fra Institut for Matematik og Datalogi og Søren Jensen, der er lektor på Institut for Teknologi og Innovation på Det Tekniske Fakultet  kom der for alvor fart over feltet, da én gruppe fra hver emnekategori efter tur pitchede deres idé til dommere og medstuderende i U55.

Finalisterne var på forhånd udvalgt efter en afstemning blandt de studerende, og det var således seks skarpe og veldisponerede oplæg, samt et enkelt ”wildcard” fra semifinalen, som en repræsentant for hver emnegruppe afleverede inden for de tre minutter, der var til rådighed.

Efter hver præsentation gav de studerende i auditoriet point til præsentationen via internettet, før dommerne havde mulighed for at kommentere det enkelte oplæg og til sidst afgive deres point til gruppen.

Miljøet som vinder

Dommernes pointgivning endte med at være retningsvisende for det samlede resultat, da projektet ”Smart Can – affaldshåndtering har aldrig været nemmere” løb med den samlede sejr og dermed diplomet for bedste innovative idé.

”Smart Can” er en affaldshåndteringsløsning; en selvsorterende skraldespand til brug i byen, hvor skraldespanden ved hjælp af sensorer analyserer og sorterer det affald, der fyldes i og kommer det i opbevaringstanke under jorden til senere tømning. En ”grøn” og genbrugsvenlig idé der repræsenterende kategorien ”Klima og miljø” og tydeligvis faldt i både dommere og studerendes smag.

Holdet bag ”Smart Can” bestod af: Isabella Lykkehus fra Datalogi, Line Bandsholm og Stine Bøttcher Jacobsen fra Biomedicin samt Malene Tærsbøl Jepsen og Pernille Sus Larsen fra Biologi, der modtag et bragende bifald fra salen.

Tilfredsheden stod tydeligt at læse i ansigterne på de fire forskere i dommerpanelet, og professor Jesper Wengel, der personlig kender til både iværksætteri og virksomhedsdrift, knyttede en velpassende kommentar til de studerende indsats i forløbet med ordene:

”Jeg synes bare, vi må konkludere, at advokater, sælgere, økonomer og så videre ikke vil have noget at lave, hvis der ikke er naturvidenskabsfolk.”

Næste år er der ECTS til alle

Forud for den store finale på innovationsprojektet 2015 er gået mange timers arbejde med kreative processer, idéudvikling, forretningsmodeller og meget andet siden starten på projektet den 13. maj. I alt fem kursusdage, hvor de studerende har arbejdet intenst sammen på tværs af faglighed og uddannelsesretning, er brugt på det obligatoriske forløb.

Det er anden gang innovationsforløbet afvikles for de studerende på Det Naturvidenskabelige Fakultet, og konceptet og afviklingen er selvfølgelig blevet optimeret på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i 2014.

Fra de studerendes side har der blandt andet været kritik af, at ikke alle studieretninger har fået ECTS-point for at gennemføre det obligatoriske kursus. Fra næste år vil det dog ikke længere være et problem, lyder det blandt andet fra formanden for Det Naturvidenskabelige Studienævn, professor Poul Nielsen fra Institut for Fysik, Kemi og Farmaci.

”Jeg synes niveauet i finalen er højt og helt klart viser, at de studerende er fuldt ud i stand til at kombinere deres naturvidenskabelige kompetencer med at få de gode ideer, så jeg glæder mig bare, til vi gør det igen næste år. I 2016 gør vi det så lidt bedre igen. Der vil vi blandt andet have en løsning på de uhensigtsmæssigheder, der har været med hensyn til ECTS-tildeling,” udtaler studienævnsformanden.

Projekter i pitchfinalen ved NATs innovationsforløb 2015

  1. Energi: ”Tyngdekraftbaseret energilagring – En moderne løsning på et moderne problem”
  2. Klima & miljø: ”Smart Can – Affaldshåndtering har aldrig været nemmere” (Vinder)
  3. Sikkerhed: ”RFS-armåndet – RFS forsyner svømmehallen med rene og glade badegæster”
  4. Sundhed: ”Digitalt blodsukker – Forbedret livskvalitet for diabetikere”
  5. Transport: ”Smart Park – Din personlige parkeringsassistent”
  6. Vand: ”Solar powered transportable desalination unit – rent drikkevand”
  7. Sundhed: “Medmind – your daily medical reminder” (wildcard)


Redaktionen afsluttet: 03.07.2015