Skip to main content

Nu kan forskere beskytte afgrøder mod radioaktivt nedfald

Forskere kan nu sørge for, at grøntsager ikke optager det farlige, radioaktive stof caesium, når det daler ned over dyrkede marker i forbindelse med atomulykker.

Det skete ved atom-katastroferne i Tjernobyl og Japan: Radioaktiv forurening blev spredt ud over store landområder og dalede ned over marker med afgrøder, hvor de radioaktive stoffer blev optaget af grøntsagerne. 

Et af disse stoffer var caesium, som har en halveringstid på 30 år. Fukushima-ulykkerne i Japan skete for fire år siden, så der er altså stadig mange årtier til, at landbrugsjordens indhold af caesium omkring ulykkesstedet falder til det naturlige niveau.

Jorden kan blive fri for caesium

Nu rapporterer et dansk/japansk forskerhold i tidsskriftet Scientific Reports, at de har identificeret et stof, der kan forhindre planter i at optage caesium. Studiet er ledet af Ryoung Shin fra RIKEN Center for Sustainable Sciences i Japan, og fra Syddansk Universitet har lektor, ph.d. Himanshu Khandelia fra Institut for Fysik, Kemi og Farmaci bidraget.

”Der er ikke tale om genetisk modifikation af planten. Det er ikke planten, vi ændrer ved: I stedet kommer vi et stof i jorden, som suger caesium’en til sig – og dermed kan planten vokse i caesium-fri jord”, forklarer Himanshu Khandelia.

”Vi har identificeret fem forskellige kemiske forbindelser, som tilsammen kan forhindre caesium i at blive optaget af planter. Tilsammen udgør de et stof, som vi kalder CsTolen A, og som optager caesium fra den jord, som planten vokser i.”

Caesium opløses let i vand, og hvis det ikke fjernes af forskernes nye stof, kan det let blive suget op af voksende planter og gives videre til de dyr og mennesker, som spiser planterne.

Ifølge studiets leder Ryoung Shin sætter dette forskningsresultat fokus på en ny måde at angribe forurenede afgrøder på: Ved at ændre på jorden i stedet for den individuelle plante-art kan man finde løsninger, der kan fungere for mange forskellige plantearter i stedet for at finde løsninger for hver enkelt plante-art.

Ref: Eri Adams, Vitaly Chaban, Himanshu Khandelia, Ryoung Shin. Selective chemical binding enhances cesium tolerance in plants through inhibition of cesium uptake. Scientific Reports, 2015; 5: 8842 DOI: 10.1038/srep08842

Kontakt Lektor Himanshu Khandelia, e-mail: hkhandel@memphys.sdu.dk, telefon: 6550 3510.

Redaktionen afsluttet: 12.03.2015