Skip to main content

Med på en kigger: PET/CT skanner afslører orms skjulte liv

Hvad får sandorme og andre nedgravede dyr egentlig tiden til at gå med der nede i havets sandbund? Det kan vi i sagens natur ikke se, men takket være moderne PET/CT skanning kan vi nu alligevel være med på en kigger.

Der lever masser af små dyr i havets sandbund, som alle bidrager til at opretholde et sundt havmiljø. Men hvordan de mange bunddyr egentlig opfører sig og påvirker hinanden er uklart – man kan jo i sagens natur ikke kigge ned til dem uden at forstyrre.

For forskere som ph.d. Matthieu Delefosse ville det derfor være fantastisk, hvis man kunne tage et par røntgenbriller på og studere bunddyrenes skjulte liv.

”Fra forskellige eksperimenter og målinger ved vi noget om, hvad disse dyr foretager sig, men vi har ingen integrerede metoder til at indhente disse fragmentariske data samtidigt i deres naturlige miljø”, forklarer han.

På den baggrund fik han ideen til at inddrage en PET/CT skanner i sin udforskning af bunddyrenes liv. Resultatet af anstrengelserne er nu offentliggjort i tidsskriftet PLOS ONE.

Matthieu Delefosse var på Biologisk Institut, SDU, da han udførte sine bunddyr-studier. I dag arbejder han som miljørådgiver for Mærsk Oil and Gas.

 

”Vores forsøg har vist, at det er muligt at få et kig ind i bunddyrenes liv ved at skanne dem i et relativt uforstyrret miljø.  Det kunne være interessant at bruge denne teknik til at verificere og videreudvikle økologiske modeller, så man kan skanne ”real life” sedimentprøver med et naturligt dyreindhold og så se, hvad skanneren afslører: Hvilke dyr lever i området? Og hvordan opfører de sig og påvirker deres omgivelser?”, siger han.

Bunddyr hentet i Bregnør Bugt i Odense Fjord

For at teste sin ide fyldte Matthieu Delefosse nogle 10 liters spande med sand fra Bregnør Bugt i Odense Fjord. Spandene fik lov at stå i 8-10 dage, så deres indhold af sand kunne falde sammen og nogle sandorme (Arenicola marina) etablere sig. Da fem spande blev skannet, kunne Delefosse følge med i, hvordan deres varierende indhold af sandorme opførte sig. F. eks. havde en spand én beboer, som gravede sig ned gennem sandet og skubbede vand foran sig, så det til sidst mættede sandet i bunden af spanden.

”I en anden spand var der flere orme, og vi kunne se, hvordan tre af dem gravede sig ned, mens en fjerde blev oppe i overfladen.”

Iflg. Matthieu Delefosse er det vigtigt at forstå bunddyrs adfærd og aktiviteter.

”Deres aktiviteter har stor betydning for havbundens sundhed. Tag sandorme – de graver i bunden for at lede efter mikroalger, som de æder. Ligesom andre dyr har de brug for ilt, og den får de fra vand, som de trækker ned til sig i deres gange. Derved transporterer de ilt ned i bunden”, forklarer han.

Tværfagligt samarbejde giver nye muligheder

PET/CT skanningerne af sandorme blev mulige, fordi professor Poul Flemming Høilund-Carlsen, Nuklearmedicinsk Afd. på OUH, var med på ideen og bidrog med sin ekspertise.

”Dette tværfaglige samarbejde er et fremragende eksempel på, at forskere fra vidt forskellige områder og specialer bør mødes og tale sammen og sammen stile imod at løse opgaver, som kun det tværfaglige miljø kan løfte. Tænk en gang: De store skannere, vores cyklotron og radiokemiske laboratorier, som hjælper utallige patienter i det daglige til sent på dagen og om lørdagen, står trods alt stille i mere end halvdelen af døgnets timer og kan yde det mest utrolige, hvis man tør tænke tanken og får den rigtige ide. Så er der i realiteten næsten ingen begrænsninger - og at anvende udstyret på denne måde medfører kun marginalomkostninger, fordi det hele står der i forvejen”, siger Poul Flemming Høilund-Carlsen.

 

Kontakt Matthieu Delefosse. Telefonnummer 60477950,  email: matthieu.delefosse@gmail.com

Det viser billedet og filmene

Film 1 og billedet: En spand, der indeholder sand (gråt) og en enkelt sandorm har boret sig fra overfladen ned til bunden af spanden (dens gang er grøn). I bunden ses til sidst et rødt område; her har ormen skubbet så meget vand foran sig, at det har mættet sandet i det røde område.

Film 2: Den stiplede linje er overfladen af sandet i spanden. Man ser røde bevægelser – det er sandorme i bevægelse. Man kan således se, at tre orme graver sig ned i sandet, mens en fjerde ikke gør.

 

Journal ref Seeing the Unseen — Bioturbation in 4D: Tracing Bioirrigation in Marine Sediment Using Positron Emission Tomography and Computed Tomography. Matthieu Delefosse, Erik Kristensen, Diane Crunelle, Poul Erik Braad, Johan Hygum Dam, Helge Thisgaard, Anders Thomassen, Poul Flemming Høilund-Carlsen.

Redaktionen afsluttet: 14.04.2015