Skip to main content

Ny bog til den naturvidenskabeligt interesserede turist

Middelaldergrave, marsvin og spiselig tang er nogle af de inspirerende oplevelser,turister møder i Syddanmark. Nu perspektiverer en ny bog forholdet mellem natur og menneske i regionen.

Af Birgitte Svennevig, , 17-11-2014

Naturvidenskabelige fodspor er en ny bog, som inviterer til turismeoplevelser med autentisk indhold, aktiviteter og personligt udbytte.

Bogen indeholder en række fortællinger, der alle tager udgangspunkt i en destination i Syddanmark eller Schleswig-Holstein, og som handler om de udfordringer, som menneskets relationer til den omgivende natur stiller os overfor.

Mød marsvin og sky hasselmus

Bogen er delt op i temaerne: Før og nu; mad og drikke; land og vand; flora og fauna, og man kan bl.a. læse om havet som det glemte spisekammer, marsvinets liv med menneskeskabt støj, den sky hasselmus og den berømte videnskabsmand H. C. Ørsted fra Rudkøbing.

Den nye bog er et resultat af det dansk-tyske projekt Turisme, Menneske, Natur, der som overordnet formål har at udvikle turismen i Region Syddanmark og den nordlige del af Schleswig-Holstein. Dette sker ved at profilere området som en oplevelsesregion med fokus på den moderne borgers interesse for og bevidsthed om den omgivende natur og betydningen af menneskets relationer til denne.

Bogen er gratis

Bogen foreligger både i en dansk og en tysk udgave og kan fås gratis på de institutioner, der deltager i samarbejdet:  Fjord & Bælt i Kerteminde, Naturama i Svendborg, Phänomenta i Flensborg, Multimar Wattforum i Tönning og Arche Warder i Warder samt Syddansk Universitet og universiteterne i Flensburg og Kiel.  

TMN projektet er støttet af Interreg 4a programmet i Syddanmark, Schleswig og K.E.R.N.

Kontakt Projektleder, professor ved Institut for Matematik og Datalogi Claus Michelsen. Tlf 6550 2355. Email cmich@imada.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 17.11.2014