Skip to main content

De fynske fugleunger kom tidligt i år

En lun vinter og et usædvanligt varmt forår fik i år både planter og dyr til at trives og folde sig ud tidligere end normalt. I området omkring Syddansk Universitet lagde blåmejser og musvitter deres æg op til 27 dage tidligere end sidste år, beretter biologer fra universitetet.

I de grønne områder omkring Syddansk Universitet har biologer og frivillige opsat mere end 100 fuglekasser, som hvert år bliver beboet af musvitter og blåmejser. Nu går sommeren på hæld, fuglene er færdige med at opfostre deres unger, og biologerne kan gøre status over sommerens aktivitet i kasserne.

I forhold til sidste år begyndte både musvitterne og blåmejserne at lægge æg meget tidligere end sidste år. De første musvit-æg blev observeret den 30. marts, 27 dage tidligere end sidste år. De første blåmejse-æg blev også observeret den 30. marts, hvilket er 21 dage tidligere end sidste år.

Det er lidt usædvanligt, at blåmejserne og musvitterne begyndte at lægge æg samtidig, for iflg. SDU-biologerne Owen Jones og Jennifer Lynch viser engelske undersøgelser, at blåmejser normalt først lægger æg en uge efter musvitterne.

Næsten alle 101 fuglekasser blev i år indtaget af redebyggende fugle (92 pct.).  De fleste fuglekasser blev beboet af musvitter, mens en mindre del (18) blev beboet af blåmejser.

En enkelt kasse viste sig dog at huse en blandet familie: I kassen blev der fundet 9 unger, hvoraf de 8 var musvitter og en enkelt var blåmejse. Denne blanding lod ikke til at genere forældrene, der fodrede alle ungerne.

Kasse med sammenbragt familie

Måske opstod den sammenbragte familie, fordi en blåmejse-hun var den første i kassen og nåede at lægge et æg, inden hun blev jaget væk og reden indtaget af en musvit, som så lagde sine æg i den allerede etablerede rede, mener biologerne. 

652 fugleunger i området (483 musvitter og 169 blåmejser) blev ringmærket i sommer. En af dem var en unge, der flyttede hjemmefra i slutningen af maj og blev fundet igen to måneder senere. Da var den blevet fanget af en kat i en have, 2,7 km nordvest for den fuglekasse, den var kommet til verden i.

SDU Birds er et citizen science projekt, hvor forskere og frivillige arbejder sammen. Det videnskabelige formål er at etablere gode betingelser for musvitter og blåmejser i nærområdet omkring Syddansk Universitet, så forskerne får adgang til at følge fuglene og samle data om reproduktion, overlevelse, osv. Disse data er f. eks. værdifulde for internationale projekter, der følger klimaets indflydelse på dyrearters udbredelse.

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at være med i projektet, hvis man har lyst til at blive frivillig.

Læs mere om SDU Birds her. 

Kontakt
Adjunkt Owen Jones jones@biology.sdu.dk. Tlf 6550 2791.
Gæsteforsker Jennifer Lynch. Jenniferlynch@biology.sdu.dk

Ansvarlig for siden: Birgitte Svennevig

Redaktionen afsluttet: 22.08.2014