Skip to main content

Flere studerende vælger naturvidenskabelige uddannelser

I alt 568 kommende studerende er blevet optaget på en naturvidenskabelig bacheloruddannelse på Syddansk Universitet. Det er 83 studerende mere end i 2013.

Hele 17 pct. flere end sidste år er blevet optaget på en af Det Naturvidenskabelige Fakultets bacheloruddannelser. Dette tal dækker blandt andet over en fremgang på 33 pct. på Datalogi.

Derudover er antallet af optagne studerende på det naturvidenskabelige fællesoptag steget med 15 pct. Fællesoptaget dækker over syv forskellige studieretninger: Anvendt matematik, Biokemi og molekylær biologi, Biomedicin, Fysik, Kemi, Matematik og Nanobioscience.

”Fremgangen i vores optag vidner om, at de naturvidenskabelige uddannelser på Syddansk Universitet står klart i de studerendes bevidsthed. Udviklingen over de sidste fem år viser, at vi bliver betragtet som et seriøst alternativ til vores søsterfakulteter på de 'gamle' universiteter. Dette hænger naturligvis sammen med kvaliteten i vores undervisning og forskning, men også med troværdig markedsføring af vores uddannelser," fortæller lektor Finn Kirpekar, studieleder for Naturvidenskab.

Trods stigningen i antallet af optagne studerende på universitetets naturvidenskabelige bacheloruddannelser, er Farmaci den eneste af studieretningerne, hvor alle studiepladser er blevet besat. Det er stadig muligt at få en plads på en af de øvrige studieretninger, hvis man har den rette fagkombination på sin adgangsgivende uddannelse. Ansøgningsfristen for ledige pladser er i første omgang onsdag den 6. august.

Studieretning         Optag 2014     Optag 2013
Anvendt matematik

 19

    13

Biokemi og molekylær biologi

 46

44

Biologi

75

 56

Biomedicin

 157

 128

Datalogi

73

55

Farmaci

95

 95

Fysik

30

 23

Kemi

 17

 16

Matematik

 17

 15

Matematik-økonomi

34

31

Nanobioscience

5

 13

 

Ansvarlig for siden: Birgitte Svennevig

Redaktionen afsluttet: 31.07.2014