Uddannelsesudvalget

Repræsentanter for fakultetsledelsen

Repræsentanter for de naturvidenskabelige institutter

Studienævnsformænd

Studieleder

Udvalgets koordinator