Skip to main content

Undervisningsudvalg

Undervisningsudvalgenes opgaver er at:

  • forbehandle faglige vurderinger og udtalelser, når det er relevant for sagsbehandlingen i studienævnene
  • drøfte kursusevalueringer og handlingsplaner
  • indstille ændringer i studieordninger og kursusbeskrivelser til det relevante studienævn
  • varetage løbende udvikling og vedligeholdelse af uddannelserne
  • rådgive institutlederen i uddannelsesmæssige sammenhænge

Et undervisningsudvalg skal være sammensat af undervisere og studerende, således at det afspejler de faglige profiler af de uddannelser, der hører ind under udvalget.

Udvalget kan uddelegere til formanden, eller til et snævrere underudvalg, at behandle visse typer af enkeltsager uden principiel betydning. Resultatet af evalueringer og de efterfølgende handlingsplaner bør dog altid forelægges det samlede undervisningsudvalg.

Der skal være en fagligt relevant studenterrepræsentant involveret ved forbehandling af kursusbeskrivelser og studieordninger inden indsendelse til studienævnet.

For hver uddannelse under det respektive undervisningsudvalg skal udvalget udpege en uddannelseskoordinator blandt sine medlemmer.

Undervisningsudvalg nedsat af Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningsudvalg nedsat af Studienævn for Farmaci

Studienævn for Farmaci har nedsat ét undervisningsudvalg på Det Naturvidenskabelige Fakultet og ét undervisningsudvalg på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

  • Naturvidenskabs Undervisningsudvalg for Farmaci
Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - 5230
  • Telefon: +45 6550 2099

Sidst opdateret: 23.04.2021