Skip to main content

Årshjul for Samarbejdsudvalget

Ledelses- og medarbejderrepræsentanterne er opmærksomme på Samarbejdsaftalens bestemmelser om informationspligt. Begge parter vil løbende vurdere, om der er forhold, som kræver orientering eller drøftelse i Samarbejdsudvalget – herunder forhold, der vedrører:

 • Mål og strategi og økonomi
 • Personalepolitik
 • Rationaliserings- og omstillingsprojekter
 • Psykisk arbejdsmiljø, trivsel, stress og krænkende adfærd
 • Kompetenceudvikling af VIP og TAP

Der vil løbende evalueres, om der er synspunkter og forhold hos medarbejderne, som vedrører medarbejdernes trivsel, og som har betydning for samarbejdet.

Arbejdspladsvurdering gennemføres hvert 3. år. Dette tilføjes, når tidsplan foreligger, og placeres i møderækken.

Faste mødepunkter

 • Medarbejderudviklingssamtaler
  • Orientering omkring afrapportering af medarbejderudviklingssamtaler, herunder antal afholdte medarbejderudviklingssamtaler.
  • Samarbejdsudvalget udpeger relevante emner, der skal berøres i det kommende års medarbejderudviklingssamtaler.
 • Årets fokusemner
  • Valg af kommende års fokusemne. Samarbejdsudvalget beslutter på årets første møde, hvilke 1-2 emner der særligt skal fokuseres på i løbet af næste år.

 • Hvert tredje år – arbejdspladsvurdering (APV)
  • Resultater af den obligatoriske APV drøftelse. Den enkelte enhed påbegynder tillige arbejdet med APV-handleplaner. De år, hvor der ikke er obligatorisk APV, gennemgås APV-handleplaner.
 • Hjemmearbejde
  • Status på hjemmearbejde for VIP og TAP, herunder arbejdsmiljø.
 • Arbejdsmiljødrøftelse
  • Arbejdsmiljøgruppen fremlægger mål for året på psykisk og fysisk trivsel.

Kun Samarbejdsudvalget:

 • Budget
 • Referat fra seneste møde i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU)
 • I ulige år udpegning af medlemmer til fakultetets samarbejdsudvalg

 • Status på Fakultets strategier (2021-2025) og handleplaner
 • Status på arbejdet med årets fokusemner
 • Kompetenceudvikling for TAP og VIP
 • Status på APV-handleplaner

Kun Samarbejdsudvalget:

 • Budget(ved væsentlige ændringer)
 • Referat fra seneste møde i Hovedsamarbejdsudvalget
 • Budget for indeværende år
 • Budget og betydning for arbejdsforhold
 • Økonomi – omsætning på eksterne projekter
 • Lønudvikling
 • Digitalisering
  • Itslearning, omlægning til online undervisning.
 • Videndeling
  • Evt. mulighed for at invitere eksterne / interne parter ind.

Kun Samarbejdsudvalget:

 • Budget (ved væsentlige ændringer)
 • Evalueringer
  • Evaluering af året i fakultetets samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg.
  • Evaluering af årets fokusemner.
  • Status på APV-handlingsplaner.
 • Godkendelse af evt. ændringer i organisering af MUS.
  • Såfremt der er sket ændringer i organisering af MUS-afholdelse, skal dette i fakultetets samarbejdsudvalg

Kun Samarbejdsudvalget:

 • Budget
 • Referat fra seneste møde i Hovedsamarbejdsudvalget
 • VIP – ændringer i undervisning og forskning
 • Implementering af itslearning
 • Omlægning til online undervisning
 • Studieadjunkt/-lektor
 • Sektionsledelse
 • Uddannelse af ledere
 • Fempunktsplan
 • AC-TAP

Årshjulet som PDF

Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - 5230
 • Telefon: +45 6550 2099

Sidst opdateret: 22.01.2021