Skip to main content

Årshjul for Samarbejdsudvalgets møder

Marts

Punkter til drøftelse:

 • Udvalg af årets fokusemner
  • Samarbejdsudvalget beslutter på årets første møde, hvilke 1-2 emner, der særligt skal fokuseres på i løbet af året.
 • Hvert 3. år: Arbejdspladsvurdering (sammen med Fakultets-arbejdsmiljøudvalget)

Punkter til skriftlig orientering:

 • Budget for indeværende år (institutniveau)
 • Referat fra seneste møde i Hovedsamarbejdsudvalget
 • Ulige år: Udpegning af medlemmer af Samarbejdsudvalget

Juni

Punkter til drøftelse:

 • Fokusemne
 • Fakultetets kompetencestrategi

Punkter til skriftlig orientering:

 • Budget for indeværende år (kvartalsstatus)
 • Referat fra seneste møde i Hovedsamarbejdsudvalget
September

Punkter til drøftelse:

 • Fokusemne

Punkter til skriftlig orientering:

 • Referat fra seneste møde i Hovedsamarbejdsudvalget

December

Punkter til drøftelse:

 • Fokusemne
 • Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)
  • Afrunding af årets MUS på baggrund skriftlige orienteringer fra institutterne og fakultetssekretariatet. Orienteringerne skal indeholde:
   • Statistik for årets MUS for at sikre, at de nødvendige samtaler er afholdt
   • Konklusioner – er der tendenser, som institutterne og fakultetssekretariatet skal være opmærksomme på?
   • Orientering om, hvordan institutterne og fakultetssekretariatet agter at følge op på konklusionerne fra deres MUS
 • Igangsætning af næste års MUS
  • Godkendelse af ændringer i evt. MUS-planer
 • Evaluering af årets arbejde i Samarbejdsudvalget
 • Ulige år: Evaluering af fleksordning

Punkter til skriftlig orientering:

 • Budget for det kommende år (SDU- og fakultetsniveau)
 • Referat fra seneste møde i Hovedsamarbejdsudvalget)
Ad hoc-punkter til skriftlig eller mundtlig behandling

Ledelsesrepræsentanterne (A-siden) og medarbejderrepræsentanterne (B- siden) er opmærksomme på Samarbejdsaftalens bestemmelser om informationspligt.

Ledelsesrepræsentanterne vil løbende vurdere, om der er forhold, som kræver orientering eller drøftelse i Samarbejdsudvalget – herunder forhold,.der vedrører:

 • Mål og strategi
 • Personalepolitik
 • Rationaliserings- og omstillingsprojekter
 • Trivsel

Medarbejderrepræsentanterne vil løbende evaluere, om der er synspunkter og forhold hos medarbejderne, som vedrører medarbejdernes trivsel, og som har betydning for samarbejdet.

Godkendt 5. september 2017.

Redskaber til at sikre kvalificerede drøftelser

Samarbejdsudvalget skal beslutte, hvilket grundlag udvalget ønsker for at drøfte de centrale emner, som udvalget beskæftiger sig med. For eksempel kan en statistik over sygefravær være et redskab, når udvalget drøfter trivsel.