Skip to main content

Samarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalgets opgave er at drøfte forhold, som hører under ledelsesretten. Udvalget beskæftiger sig defor ikke med forhold, der er reguleret af lovgivning, politiske beslutninger eller kollektive overenskomster.

Udvalget behandler blandt andet:

 • Arbejds-, personale- og samarbejdsforhold
 • Tillid og samarbejde
 • Organisatorisk og socialt arbejdsmiljø
 • Omstilling og organisationsudvikling

Ledelsesrepræsentanter (A-siden)

 • Marianne Holmer, dekan (formand)
 • Martin Svensson, leder af Institut for Matematik og Datalogi

Medarbejderrepræsentanter (B-siden)

 • Christian Bilde Dannevang – Dansk Magisterforening, Djøf, JA og Dansk Psykolog Forening (næstformand)
 • Inger Rose Hansen – Forbundet Kommunikation & Sprog
 • Kristian Debrabant – Dansk Magisterforening
 • Michelle Pedersen – HK
 • Tanja Christensen – Dansk Laborant-Forening/HK

Sekretær

Trine Cohrt

Udvalgsmøder 2021

 • 21. januar
 • 11. marts
 • 12. maj
 • 24. august
 • 14. oktober
 • 6. december

Samarbejdsudvalgets forretningsorden

Årshjul for Samarbejdsudvalgets møder

Dagsordener og referater

Se dagsordener og referater fra udvalgets møder.

Se mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
 • Campusvej 55
 • Odense M - 5230
 • Telefon: +45 6550 2099

Sidst opdateret: 26.08.2021