Skip to main content

Samarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalgets opgave er at drøfte forhold, som hører under ledelsesretten. Udvalget beskæftiger sig defor ikke med forhold, der er reguleret af lovgivning, politiske beslutninger eller kollektive overenskomster.

Udvalget behandler blandt andet:

 • Arbejds-, personale- og samarbejdsforhold
 • Tillid og samarbejde
 • Organisatorisk og socialt arbejdsmiljø
 • Omstilling og organisationsudvikling

Ledelsesrepræsentanter (A-siden)

 • Dekan Marianne Holmer (formand)
 • Institutleder Martin Svensson, Institut for Matematik og Datalogi

Medarbejderrepræsentanter (B-siden)

 • Studiesekretær Inger Rose Hansen, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci (Forbundet Kommunikation & Sprog) (næstformand)
 • Laborant Tanja Christensen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi (Dansk Laborant-Forening/HK)
 • Lektor Kristian Debrabant, Institut for Matematik og Datalogi (Dansk Magisterforening)
 • Projektkoordinator Michelle Pedersen, Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat (HK)

Sekretær

Christian Bilde Dannevang

Udvalgsmøder 2021

 • 21. januar
 • 11. marts
 • 12. maj
 • 12 august
 • 14. oktober
 • 6. december

Udvalgsmøder 2020

 • 18. maj
 • 14. september
 • 12. november (ekstraordinært møde)
 • 16. december

Samarbejdsudvalgets forretningsorden

Årshjul for Samarbejdsudvalgets møder

Dagsordener og referater

Se dagsordener og referater fra udvalgets møder.

Se mere