Skip to main content

Samarbejdsudvalget på Det Naturvidenskabelige Fakultet

Samarbejdsudvalget behandler spørgsmål vedrørende arbejds- og personaleforhold, herunder efteruddannelse, omstillingsprojekter samt den økonomiske situation.

A. Ledelsessiden

  • Dekan Marianne Holmer (formand)
  • Institutleder Martin Svensson, Institut for Matematik og Datalogi

B. Medarbejdersiden

  • Studiesekretær Inger Rose Hansen, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci (Forbundet Kommunikation & Sprog) (næstformand)
  • Laborant Tanja Christensen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi (Dansk Laborant-Forening/HK)
  • Lektor Kristian Debrabant, Institut for Matematik og Datalogi (Dansk Magisterforening)
  • Projektkoordinator Michelle Pedersen, Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat (HK)

Sekretær

Christian Bilde Dannevang

Forretningsorden og årshjul

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget

Årshjul for møder i Samarbejdsudvalget

Foreløbige mødedatoer i 2020

  • 18. maj
  • 14. september
  • 8. december

Se dagsordener og referater fra Samarbejdsudvalgets møder

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling på Det Naturvidenskabelige Fakultet (link til SDUnet - kun adgang for ansatte)

Dagsorden og referat

Se dagsordener og referater fra Samarbejdsudvalgets møder.

Læs mere