Skip to main content

Det Naturvidenskabelige Ph.d.-udvalg

Udvalget består af fire repræsentanter for det videnskabelige personale og fire repræsentanter for de ph.d.-studerende, der vælges af og blandt disse.

Repræsentanter for det videnskabelige personale

  • Thomas Ryttov, lektor, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci (formand)
  • Barbara Guerra, lektor, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
  • Kasper Reitzel, lektor, Biologisk Institut
  • Michele Della Morte, lektor, Institut for Matematik og Datalogi

Repræsentanter for de ph.d.-studerende

  • Ditte Wiig Tholstrup
  • Claes Søndergaard Wassmann
  • Nina Stiesdal
  • Jonatan Møller Gøttcke

Ph.d.-skoleleder

Barbara Guerra, lektor

Sekretær

Suba S. Lindholm
E-mail: natphd@sdu.dk

Mødedatoer 2020

Mødedatoer 2019

Referater af udvalgsmøder afholdt før 2019 kan rekvireres ved henvendelse til ph.d.-sekretæren.