Skip to main content

Det Naturvidenskabelige Ph.d.-udvalg

Ph.d.-udvalget består af fire repræsentanter for fakultetets videnskabelige personale og fire repræsentanter for fakultetets ph.d.-studerende, der vælges af og blandt disse.

Ph.d.-skolelederen deltager i udvalgets møder som fast observatør, såfremt vedkommende ikke er valgt som medlem af udvalget.

Repræsentanter for det videnskabelige personale

 • Frank Kjeldsen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
 • Kasper Reitzel, Biologisk Institut
 • Thomas Ryttov, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci
 • Yuri Goegebeur, Institut for Matematik og Datalogi

Repræsentanter for de ph.d.-studerende

 • Jakob Bang Rønning, Biologisk Institut
 • Kamilla Thingholm Bünning, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci
 • Lea Matlekovic, Institut for Matematik og Datalogi
 • Marie Sejberg Øhlenschlæger, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Ph.d.-skoleleder

Barbara Guerra

Sekretær

Suba S. Lindholm
E-mail: natphd@sdu.dk

Mødedatoer 2022

 • 11. januar
 • 17. maj
 • 20. september
 • 8. december

Mødedatoer 2021

Referater af udvalgsmøder afholdt før 2021 kan rekvireres ved henvendelse til udvalgets sekretær.

Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - 5230
 • Telefon: +45 6550 2099

Sidst opdateret: 11.10.2021