Skip to main content

Det Naturvidenskabelige Ph.d.-udvalg

Udvalget består af fire repræsentanter for det videnskabelige personale og fire repræsentanter for de ph.d.-studerende, der vælges af og blandt disse.

Repræsentanter for det videnskabelige personale

 • Thomas Ryttov, lektor (udvalgsformand)
 • Barbara Guerra, lektor (leder af ph.d.-skolen)
 • Kasper Reitzel, lektor
 • Michele Della Morte, lektor

Repræsentanter for de ph.d.-studerende

 • Ditte Wiig Tholstrup
 • Claes Søndergaard Wassmann
 • Nina Stiesdal
 • Jonatan Møller Gøttcke

Sekretær

Nanna Demant Krøyer

Mødedatoer 2020

 • 6. februar 2020 - læs referat (pdf)
 • 20. maj 2020
 • 12. august 2020
 • 18. november 2020

Mødedatoer 2019

Referater af udvalgsmøder afholdt før 2019 kan rekvireres ved henvendelse til ph.d.-sekretæren.