Ligestillingsudvalget

Ligestillingsudvalget på Det Naturvidenskabelige Fakultet er et udvalg nedsat af universitetets direktion. Formålet med udvalget er at bære de beslutninger, der træffes i SDU's centrale Ligestillingsudvalg, ud på fakultetets institutter og centre og derved understøtte universitetets mål om at øge andelen af fastansatte kvindelige forskere.

Udvalgets arbejde skulle gerne munde ud i, at kønssammensætningen blandt det videnskabelige personale på Det Naturvidenskabelige Fakultet i højere grad kommer til at afspejle det omgivende samfund. SDU's Udviklingskontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet angiver ligeledes, at SDU skal øge andelen af fastansat kvindeligt videnskabeligt personale med ét procentpoint per år.

Udvalget holder mindst to møder om året og udarbejder hvert år en ligestillingsrapport med relevante statistikker over kønsfordeling i forhold til bedømmelsesudvalg, sammensætning af fakultetære udvalg, ansættelser og fratrædelser, ansøgere mv.

Udvalgets medlemmer

Sekretær

Christian Bilde Dannevang

Ligestillingsstrategi

Det Naturvidenskabelige Fakultet på SDU ønsker at sikre ligestilling, dvs. lige muligheder og lige vilkår for kvinder og mænd blandt fakultetets videnskabelige personale. På fakultetet er andelen af kvinder blandt adjunkter, lektorer og professorer gået fra 17,6 % i 2010 til 16,1 % i 2012. I lyset af, at den skæve kønsbalance forværres, jo højere op på karrierestigen man kommer, betragter fakultetsledelsen en strategi for ligestilling som nødvendig

Læs fakultetets ligestillingsstrategi (pdf)

Mødereferater

6. februar 2019

Referater af møder afholdt før 2019 kan rekvireres ved henvendelse til udvalgssekretæren.

Kvindenetværket

Det Naturvidenskabelige Fakultet har et Kvindenetværk, der fungerer med et årligt frokostmøde for alle kvindelige adjunkter, lektorer og professorer på tværs af de naturvidenskabelige institutter. Her diskuteres alt fra ligestillingsproblemer til fondsansøgninger.

Netværkets møder er uformelle og uden dagsorden.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies