Skip to main content

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget på Det Naturvidenskabelige Fakultet understøtter Hovedarbejdsmiljøudvalgets overordnede ledelse og koordinering af SDU's arbejdsmiljøarbejde. Udvalgets arbejde vedrører planlægning, ledelse og koordinering af arbejdsmiljøarbejdet inden for:

 • arbejdsmiljørettede spørgsmål med økonomisk konsekvenser for fakultet
 • principielle sager for området
 • psykisk arbejdsmiljø
 • kontrol af fakultetets arbejdsmiljøniveau og arbejdsmiljøgruppernes arbejdsmiljøarbejde
 • sager af relevans for fakultetet, hvor Arbejdstilsynet er involveret

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget holder fire møder årligt, som er fællesmøder med fakultetets samarbejdsudvalg.

Derudover er udvalget én gang årligt vært ved et lokalt stormøde for fakultetets arbejdsmiljøorganisation.

Medlemmer

De Naturvidenskabelige Fakultets Fakultetsarbejdsmiljøudvalg består af 2 arbejdsmiljøledere og 2 arbejdsmiljørepræsentanter samt fakultetets dekan som formand.

Formand

Dekan Marianne Holmer

Arbejdsmiljøledere

 • Sekretariatschef Niels Kring, Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat
 • Institutleder Jakob Møller-Jensen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Arbejdsmiljørepræsentanter

 • Akademisk medarbejder Eva Christina Østerlund, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
 • Institutsekretær Lone Seidler Petterson, Institut for Matematik og Datalogi

Sekretær

Tina Ellehuus Larsen

Udvalgsmøder 2022

 • 14. marts
 • 17. maj
 • 10. oktober
 • 5. december

Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - 5230
 • Telefon: +45 6550 2099

Sidst opdateret: 13.01.2022