Skip to main content

Akademisk Råd

Medlemmer af Akademisk Råd pr. 1. januar 2021

Akademisk Råd består af 5 videnskabelige medarbejdere, 3 studerende og dekanen. Derudover deltager 3 teknisk-administrative medarbejdere i behandlingen af de sager, der vedrører ikke-akademiske forhold. Under behandlingen af sager, der vedrører akademiske forhold, deltager de teknisk-administrative medarbejdere som observatører.

Videnskabelige medarbejdere

 • Astrid Eichhorn, lektor, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci
 • Jan O. Jeppesen, professor, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci
 • Nils J. Færgeman, professor, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
 • Rolf Fagerberg, professor, Institut for Matematik og Datalogi
 • Ronnie N. Glud, professor, Biologisk Institut

Studerende

 • Iben Højgaard Jensen
 • Peter Lund Boiesen
 • Rikke Haugbølle Andersen

Teknisk-administrative medarbejdere

 • Heidi Grøn Jensen, laborant, Biologisk Institut
 • Marianne Due, arbejdsmiljøkoordinator, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
 • Sanne Lindgaard Hedemann, laborant, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Dekan

Marianne Holmer

Sekretær

Tina Ellehuus Larsen

Mødedatoer i 2021

 • 1. februar
 • 26. marts
 • 8. juni
 • 30. august
 • 5. november
 • 6. december

Referater fra rådets møder

Regelgrundlag for Akademisk Råd

Universitetsloven

Universitetsloven indeholder overordnede regler om, at der skal være et antal akademiske råd på et universitet. Loven beskriver også generelle principper for, hvordan disse vælges.

De dele af universitetsloven, som nævner akademiske råd, er primært § 15, men også § 13 stk. 6 og § 14 stk. 12.

Læs universitetsloven

SDU’s vedtægt

SDU’s vedtægt indeholder regler om valg og virke af akademiske råd.

De dele af SDU’s vedtægt, som nævner akademiske råd, er primært §§ 32-33, men også § 12 stk. 12,  §§ 25-29, § 31 stk. 3 og § 35 stk. 5.

Læs SDU’s vedtægt

Forretningsorden

Akademisk Råds forretningsorden regulerer de formelle rammer for rådets arbejde.

Læs Rådets forretningsorden


Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - 5230
 • Telefon: +45 6550 2099

Sidst opdateret: 21.06.2021