Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat

Fakultetssekretariatet yder sekretariatsbistand til fakultetsledelsen samt udvalgte råd, nævn og udvalg. Derudover understøtter sekretariatet fakultetets aktiviteter inden for forskning og uddannelse med servicefunktioner inden for ph.d.- og studieadministration, kommunikation, fysisk planlægning, HR, økonomi og ekstern forskningsfinansiering.

Sekretariatets medarbejdere arbejder på tværs af hele fakultetet og understøtter således både videnskabelige, administrative og tekniske medarbejdere på alle fakultetets institutter og centre samt de studerende på fakulteters uddannelser.

Fakultetssekretariatet ledes af sekretariatschef Niels Kring, som også er en del af fakultetsledelsen. 

Medarbejdere

Dekanat

Fornavn EfternavnStillingTelefonEmail
Anne  Christiansen Sekretær for dekanen 65502099 
Christian Bilde Dannevang AC-fuldmægtig, Jura og Personale  
Gitte Toftgaard Jørgensen Kvalitetskoordinator 65508220 
Heidi Nielsen Kontorfunktionær 65502074 
Kristine Hell Studentermedhjælper  
Marianne Holmer Dekan 65502605 
Mette Søndergaard PA for dekanen  
Niels Kring Sekretariatschef 65502276 
Poul Nielsen Prodekan for Uddannelse 65502565 
Suba Shanmugarajah Lindholm Ph.d. administrator 65502068 
Tina Ellehuus Larsen Specialkonsulent 65502081 

 

Studie

Fornavn EfternavnStillingTelefonEmail
Camilla  Gundlach Studievejleder 65502090 
Christina Kaas Nordholt Andersen Studentermedhjælper  
Helene  Rosenfeldt Studienævnssekretær & Koordinator for uddannelsesudvikling 65502847 
Kenneth Skovly Larsen Studentermedhjælper  
Lisbeth Anni Mortensen Skemalægger 65502596 
Rune Wulff Christensen Studievejleder & International koordinator 65504928 
Simone Louise Nothlev  Sørensen Studievejleder  
Solvej Davidsen Studieadministrativ medarbejder 65501858 
Søren Sten Hansen Chefkonsulent for uddannelsesudvikling 65502593 
Tanja Krog Hedegaard AC fuldmægtig 65504669 
Thomas Kragebæk AC fuldmægtig 65502847 

 

Kommunikation

Fornavn EfternavnStillingTelefonEmail
Allan Haurballe Madsen Outreach-koordinator 65502988 
Birgitte Svennevig Journalist 65502936 
Marek Bang Poulsen Webkoordinator 65502059 
Nina Bjørnskov Kommunikationsmedarbejder 65509582 
Trine Søndergaard Kommunikationsmedarbejder  

 

Fysisk Planlægning

Fornavn EfternavnStillingTelefonEmail
Peter Søholt Koordinator 60112730 

 

Økonomi

Fornavn EfternavnStillingTelefonEmail
Tine H.  Kristiansen Økonomikonsulent 65507363 

 

Support Office, Science (SOS)

Fornavn EfternavnStillingTelefonEmail
Andreas Pedersen Studentermedhjælper  
Christina Dahl Afdelingsleder 65502343 
Conny Wang Hansen Specialkonsulent 65502432 
Hanne Dahl Mortensen Fuldmægtig 65502443 
Inge Blond Kroun Projektkoordinator  
Kjersti Øverland AC fuldmægtig 65502356 
Kristoffer Jeberg Studentermedhjælper  
Lene Bjeld Hørning Kontorfuldmægtig 65502475 
Lone Storm Pedersen Projektkoordinator 65502392 
Mathu Jeyanth Mahendrarajh Studentermedhjælper  
Michelle Pedersen  Assistent  
Mikkel Thagaard Roberts Funding Advisor  
Randi Willum Nielsen Kontorfuldmægtig 65502391 
Svend Kiilerich AC fuldmægtig 65502384 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies