Skip to main content

Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat

Fakultetssekretariatet yder sekretariatsbistand til fakultetsledelsen samt udvalgte råd, nævn og udvalg. Derudover understøtter sekretariatet fakultetets aktiviteter inden for forskning og uddannelse med servicefunktioner inden for ph.d.- og studieadministration, kommunikation, fysisk planlægning, HR, økonomi og ekstern forskningsfinansiering.

Sekretariatets medarbejdere arbejder på tværs af hele fakultetet og understøtter således både videnskabelige, administrative og tekniske medarbejdere på alle fakultetets institutter og centre samt de studerende på fakultetets uddannelser.

Fakultetssekretariatet ledes af sekretariatschef Niels Kring, som også er en del af fakultetsledelsen.

Dekanat

Fornavn EfternavnStillingTelefonEmail
Anne  Christiansen Sekretær for dekanen 65502099 
Christian Bilde Dannevang AC-fuldmægtig, Jura og Personale  
Gitte Toftgaard Jørgensen Kvalitetskoordinator 65508220 
Marianne Holmer Dekan 65502605 
Niels Kring Sekretariatschef 65502276 
Poul Nielsen Prodekan for Uddannelse 65502565 
Suba Shanmugarajah Lindholm Ph.d. administrator 65502068 
Tina Ellehuus Larsen PA for dekanen 65502081 

 

Studieadministration

Fornavn EfternavnStillingTelefonEmail
Camilla  Gundlach Studievejleder 65502090 
Camilla Katrine Hollmann Studieadministrativ medarbejder 65501858 
Lisbeth Anni Mortensen Skemalægger 65502596 
Rune Wulff Christensen Studievejleder & International koordinator 65504928 
Simone Louise Nothlev  Sørensen Studievejleder  
Solvej Davidsen Studieadministrativ medarbejder 65501858 
Søren Sten Hansen Chefkonsulent for uddannelsesudvikling 65502593 
Tanja Krog Hedegaard AC fuldmægtig 65504669 
Thomas Kragebæk Studienævnssekretær 65502847 

 

NAT Kommunikation

Fornavn EfternavnStillingTelefonEmail
Allan Haurballe Madsen Outreach-koordinator 65502988 
Birgitte Svennevig Journalist 65502936 
Marek Bang Poulsen Webkoordinator 65502059 
Mikkel Linnemann Johansson Teamleder 65501254 
Nina Bjørnskov Kommunikationsmedarbejder 65509582 
Trine Søndergaard Kommunikationsmedarbejder 65504773 

 

Økonomi

Fornavn EfternavnStillingTelefonEmail
Tine H.  Kristiansen Afdelingsleder 65507363 

 

Science Post Award

Fornavn EfternavnStillingTelefonEmail
Andreas Simoni Pedersen Studentermedhjælper  
Hanne Dahl Mortensen Forskningsadministrator 65502443 
Inge Blond Kroun Projektkoordinator 65507563 
Lea Bolander Krengel Teamleder 65507312 
Lene Bjeld Hørning Projektadministrator 65502475 
Lone Storm Pedersen Projektkoordinator 65502392 
Michelle Pedersen  Projektadministrator 65504605 
Randi Willum Nielsen Projektkoordinator 65502391 
Svend Kiilerich Forskningsrådgiver 65502384 

 

Eksterne Relationer

Fornavn EfternavnStillingTelefonEmail
Harald Hasler-Sheetal Teamleder 65508466 
Jacob Reardon Projektleder  
Philip Hallenborg Forskningsrådgiver 65504300 

 

Fysisk Planlægning

Fornavn EfternavnStillingTelefonEmail
Peter Søholt Teknisk koordinator  60112730 

 

Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - 5230
  • Telefon: +45 6550 2099

Sidst opdateret: 18.11.2020