Fakultetsledelsen

Ledelsesgruppen består af dekanen, prodekanen for uddannelse, lederne af fakultetets institutter og sekretariatschefen: