Bevillingsflow

Postaward arbejdsgruppen, POST ERFA, under SDU GO har udarbejdet en proces for en standard bevilling på SDU. I kortlægningsarbejdet indgår beskrivelser af de enkelte aktiviteter samt identifikation af ansvarsfordelingen mellem de involverede afdelinger. Flowet benyttes i samarbejde mellem ForskerserviceØkonomi og NAT.

Postaward og projektadministration på SDU organiseres og varetages forskelligt på de enkelte fakulteter. Den/de ansvarlige for aktiviteter inden for postaward/projektadministration på fakulteterne defineres i dette dokument generisk som RSO (Research Support Office/Forskerstøtteenhed). Når der i dokument henvises til RSO som ansvarlig, skal det forstås som Support Office, Science