Virkemidler med løbende ansøgningsfrister

RN Robertson travelling fellowship for early career researchers
Er du en ph.d.-studerende, eller har du for nylig afslutte din ph.d.? Her er en chance for at komme til Australien på et rejse stipendium fra The Australian Society of Plant Scientists. Op til et stipendium om året, $ 4000.
Ingen ansøgningsfrist.

Augustinus Fonden
Fondens formål er at virke for almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål. Med udgangspunkt i formålsbestemmelsen, giver Fonden støtte til: Sociale formål, Sygdomsbekæmpelse, Kulturelle formål, Miljø, natur og bygningsbevarelse, Studierejser, Undervisning, Forskning, Kirkelige og religiøse formål, Udlån af musikinstrumenter. De seneste år er der årligt bevilliget mellem 100 og godt 200 millioner kroner i støtte.
Ingen ansøgningsfrist.

Familien Hede Nielsens Fond 
Fondens formål er bl.a. at yde støtte til kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål samt andre almennyttige eller velgørende formål, som efter bestyrelsens skøn kan sidestilles hermed. Fonden uddeler årligt 5-8 mio. kr.
Ingen ansøgningsfrist.

Lundbeckfonden Rejsestipendier
Fonden prioriterer fokuseret møde- eller kongresdeltagelse udenfor Danmarks grænser, hvor ansøgeren skal deltage aktivt. Mødet må ikke være afholdt på ansøgningstidspunktet. Der bør foreligge anbefaling fra senior forsker, ligesom ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at der indsendt poster/abstract til mødet. Der kan ikke ansøges om beløb over kr. 50.000,-.
Ingen ansøgningsfrist.

Direktør Ib Henriksens Fond
Fonden giver støtte i bredt regi: Naturvidenskab, teknik, sundhedsvidenskab, jordbrugs- og veterinærvidenskab, men også anden videnskab er kommet i betragtning.
Ingen ansøgningsfrist.

The Alfred Benzon Foundation - Workshops
Formålet med de arbejdsmøder, der støttes som Alfred Benzon Workshops er at fremme danske forskeres kontakt med udenlandske kolleger omkring et konkret, videnskabeligt projekt inden for de lægevidenskabelige og farmaceutiske fag og de hermed beslægtede naturvidenskaber. Arbejdsmøderne kan antage mange former men skal afholdes i Danmark.
Ansøgninger kan kun fremsendes af etablerede danske forskere som skal arrangere mødet. Fonden er pragmatisk i afgørelsen af hvilken form et arbejdsmøde antager. Projektets originalitet og ansøgerens kvalifikationer er afgørende. Der kan bevilges op til DKK 50.000. Normalt vil det maksimale antal mødedeltagere være under 10.
Ingen ansøgningsfrist: Ansøgninger behandles fire gange årligt og Svar kan forventes indenfor 2 måneder.

Flere finansieringsmuligheder

Søg efter finansieringsmuligheder på ScholarshipsTimes.com.
ScholarshipsTimes.com er et initiativ for at fremhæve eller blot give oplysninger om stipendier som er til rådighed i hele verden. Hjemmesiden opdateres jævnligt, og alle typer af stipendier og finansiel støtte er lagt ud.

ScholarshipsTimes.com har også en webside med Danske stipendier.

Søg efter finansieringsmuligheder i Research Professional.
Alle medarbejdere ved Syddansk Universitet har adgang, via campus netværket, til finansieringsdatabasen Research Professional. I Research Professional, kan du søge efter finansieringsmuligheder målrettet dine egne projekter.