Skip to main content

Ansøgning

Ansøgning til studienævnet
Du skal finde og udfylde et ansøgningsskema om forhåndsmerit. Ansøgningsskemaet finder du under dit studienævn. Du skal sende din ansøgning til dit studienævns mailbox.

Din ansøgning skal som minimum indeholde følgende oplysninger og bilag:

  • Navn på ønskede fag, ECTS-vægtning, bedømmelsesform, eksamensaktivitetsnummer ved fag på SDU, navn på uddannelsesinstitution ved fag på andre universiteter i ind- og udland. Endvidere skal du medsende en fagbeskrivelse på ønskede fag
  • Ved fag i udlandet med andet point-system, og hvor der ikke på forhånd er lavet omregning, skal du selv anslå ECTS-vægtning for ønskede fag samt vedhæfte dokumentation for uddannelsesinstitutionens karaktersystem og semestervægtning
  • Navn på fag på SDU-uddannelsen, der ønskes merit for, eksamensaktivitetsnummer, ECTS-vægtning samt tidsangivelse for, hvor faget / fagene ligger tidsmæssigt
  • Endvidere skal du medsende en eksamensudskrift inkl. alle forsøg – på dansk.

Husk at være opmærksom på tilmeldingskravet på 30 ECTS pr. semester. Derfor anbefales du at finde og angive flere muligheder og kombinationer, hvis du ikke er sikker på at komme ind på de ønskede fag

Du kan blive bedt om at komme med supplerende oplysninger.  For ikke at forlænge behandlingstiden er det vigtigt, at du sørger for at få alle relevante oplysninger med

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte din studienævnssekretær eller faglig vejleder.

Sidst opdateret: 12.09.2016