Skip to main content

Eksamensklage

Klage over eksamen

Det er ubehageligt at have deltaget i en eksamen, hvor man føler sig uretfærdigt behandlet. Og nogle gange kan man have behov for at klage over, hvordan eksamen er forløbet eller selve bedømmelsen.

Overvejelser inden du klager
Inden du klager, er det en god idé at snakke med den underviser, du har været til eksamen hos, for at få uddybet begrundelsen for bedømmelsen. Du bør også overveje, hvad du vil have ud af klagen - og om en klage er den rigtige løsning? Træk vejret en ekstra gang. Husk også, at du ved en omprøve kan risikere at få en dårligere bedømmelse end i første omgang. Endelig kræver det tid at lave en klage.

Ønsker du stadig at klage, skal du gøre det senest 14 dage efter fristen for offentliggørelse af eksamensresultatet.

Klagevejledning
Se klagevejledning og blanket til eksamensklage.

Klager du på baggrund af dumpet eksamen?
Hvis du er dumpet eksamen og har klaget over afgørelsen, bør du alligevel tilmelde dig reeksamen. På den måde kommer du ikke bagefter i studierne i tilfælde af, at du ikke får medhold i klagen.

 

Sidst opdateret: 20.06.2018