Skip to main content

Samarbejde om sundhed

Vi lever længere og forventer mere individuel service. Digitalisering giver nye indgange til sundhedsbehandling. Kommunikative og kulturelle kompetencer er centrale for at øge effekten af sundhedsbehandling og patientens velvære. 

Vi udvikler Narrativ medicin i samarbejde med sundhedsvæsenet. Mellemøst- og sprogforskere og læger samarbejder om at løfte de inter- og intrakulturelle kompetencer i sundhedssystemet.

Sprog- og interaktionsforskere kortlægger, hvordan der opstår gode relationer mellem patienter og læger. Og designforskere udvikler værktøjer, der kan øge kræftpatienters inddragelse i behandlingen på danske og tyske sygehuse.

Humaniora bidrager til at forme fremtidens velfærdssamfund.

Sidst opdateret: 15.12.2017