Skip to main content

Campusserne

SDU er den største uddannelses- og forskningsinstitution i Syddanmark med campusser i Odense, Kolding, Sønderborg og Esbjerg. Herudover har vi campusser i Slagelse og København.

Humaniora i Odense er karakteriseret ved en bred portefølje af uddannelser, mens de humanistiske aktiviteter på de øvrige campusser er profilerede. I Kolding er fokus på design, it og kommunikation. I Sønderborg bedrives der dansk-tysk uddannelsessamarbejde og i Esbjerg marinarkæologi. I Slagelse er der særligt fokus på organisationskommunikation.

Campusserne bidrager til at fastholde højtuddannet arbejdskraft i Syddanmark og samarbejder med iværksættere og erhvervsfremmeorganisationer om innovation. Ved sin tilstedeværelse i hele regionen bidrager Humaniora på SDU til at løse de eksisterende udfordringer i erhvervslivet, sundhedssektoren og uddannelsessystemet.  

Sådan skaber Humaniora værdi for og med samfundet.

Sidst opdateret: 15.12.2017