Skip to main content

Se eksempler på vores samarbejde med offentlige institutioner

Social games against crime. Trygfondsfinansieret projekt, der involverer fængselsvæsnet og SAVN.

Modhistorier i organisationer. Diverse samarbejder omkring håndteringen af modstand mod strategiomlægning, mv. i organisationer. Involverer Danfoss, DOMEA samt flere kommuner.

Digital informationsforsyning i gymnasieskolen. Samarbejde mellem Syddansk Universitetsbibliotek, Gymnasieskolernes Rektorforening, CIFU, Odense Centralbibliotek, University College Lillebælt Bibliotek og Braintrust.dk.

Recruitment for Growth. Et samarbejde mellem  Centre for Human Interactivity og Jobcenteret i Slagelse Kommune.  Her matches virksomheder og jobsøgende ved hjælp af socio-kognitive test af såvel faglige som personlige og sociale kompetencer.

Akademisk skrivning. SDU følgeforsker et projekt på Frederiksværk Gymnasium om lærernes redskaber til at løfte det øgede fokus på skriftlighed i gymnasiet.

Biblioteket som kulturformidlingsinstitution. Forskere har udviklet efteruddannelsesforløb for bibliotekarer på Københavns Biblioteker med henblik på at perspektivere og udvikle forståelsen af biblioteket som kulturformidlingsinstitution.

 

 

 

 

Sidst opdateret: 15.03.2021