Skip to main content

Samarbejde med erhvervslivet

Se eksempler på vores samarbejde med erhvervslivet

Netværk for Corporate Storytelling

Sydslesvigshistorie.dk. Digitaliseringsprojekt, der gennemføres i samarbejde mellem Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (DCB) IDK. Hovedformålet med projektet er at designe og udvikle en webportal til formidling af digital kulturarv. Betales delvis af Sydslesvig fondet.

Modhistorier i organisationer. Diverse samarbejder omkring håndteringen af modstand mod strategiomlægning, mv. i organisationer. Involverer Danfoss, DOMEA samt flere kommuner.

 

Sidst opdateret: 19.09.2017