Skip to main content

Aftagerpanel for Dansk på Syddansk Universitet, Odense

Formål
Panelet skal overordnet set fungere som et netværks- og dialog-skabende forum mellem Danskuddannelserne og aftagerne med henblik på at bygge bro mellem universitetet og arbejdsmarkedet og at sikre og udvikle uddannelsernes relevans og kvalitet. Panelet høres i forbindelse med nye eller større ændringer af eksisterende studieordninger eller planlægning af nye Danskuddannelser/uddannelseselementer der måtte blive hjemmehørende under Studienævn for Dansk. Panelet kan bidrage med aftagerudtalelser, for eksempel om studieordninger, ansøgninger om nyakkrediteringer og andre anbefalinger.

Aftagerpanelet kan således bidrage til:

  • diskutere forskellige studiemæssige tiltag
  • medvirke til at dimittenderne og deres kompetencer profileres i forhold til relevante aftagere
  • medvirke til at udvikle og vedligeholde fagelementer, som sigter mod at styrke den studerendes
  • kendskab til et relevant job- og arbejdsmarked
  • sikre, at studierne er opmærksomme på uddannelsernes samfundsmæssige relevans
  • sikre, at dimittenderne får optimale vilkår for at bruge deres uddannelse i relevante, attraktive stillinger
  • udfordre fakultetets og uddannelsernes struktur og kultur
Navn
   Arbejdssted  E-mail
 Susan Mose
Rektor
 Sct. Knuds Gymnasium
 su@sctknud-gym.dk
 Sune Weile
 Fagkonsulent  Dansk for gymnasieområdet, Undervisningsministeriet
 sune.weile@stukuvm.dk
 Thomas Ilum Hansen
 Forskningschef  University College Lillebælt
 thih@ucl.dk
 Jakob Lund
 Campuschef  IBC International Business College
 jalu@ibc.dk
 Marie Grabow Westergaard
 Pressechef  Danske Spil
 mariegrabowwestergaard@gmail.com
 Nicolai Rekve Eriksen
 Fagkonsulent  Undervisningsministeriet  nicolai.rekve.eriksen@stukuvm.dk
 Lars Handesten
 Lektor  Syddansk Universitet
 handesten@sdu.dk
 Elisabeth Muth Andersen
 Lektor  Syddansk Universitet
 elan@sdu.dk
 Thrine Victoria Jarnot Meline
 Studerende  Syddansk Universitet
 thsto18@student.sdu.dk
 Fie Erikka Hansen
 Studerende  Syddansk Universitet
 fihan20@student.sdu.dk


Aftagerpanelet består af aftagere fra en række forskellige uddannelsesinstitutioner samt af deltagere fra offentlige og/eller private virksomheder inden for områder af særlig interesse for humanistiske kandidater. Aftagerpanelet består af ca. 5 aftagerrepræsentanter/alumner, 2 VIP´ere samt 2 studerende. Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov.
Sammensætning fremgår af særskilt oversigt
Der afholdes mindst 1 møde pr. semester. Tilbagemeldingerne fra aftagerpanelet behandles i studienævnet og
resultaterne anvendes til kvalitetssikring af uddannelsen.

Ovenstående kommissorium er godkendt af:
Prodekanen - d. 6. januar 2023

Aftagerpanelet for Dansk - 6. december 2022
Studienævn for Dansk, Tysk og Spansk - 14. december 2022

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 06.06.2023