Skip to main content

Aftagerpanelet for Tysk

Aftagerpanelet skal overordnet set fungere som et netværks- og dialogskabende forum mellem tyskuddannelsen og aftagerne med henblik på at bygge bro mellem universitetet og arbejdsmarkedet og at sikre og udvikle uddannelsernes relevans og kvalitet. Panelet høres i forbindelse med nye eller større ændringer af eksisterende studieordninger eller planlægning af nye tyskfarvede uddannelseselementer, der måtte blive hjemmehørende under Studienævn for Tysk og Spansk. Panelet kan bidrage med aftagerudtalelser, for eksempel om studieordninger, ansøgninger om nyakkrediteringer og andre anbefalinger.

Aftagerpanelet kan således bidrage til:

 • diskutere forskellige studiemæssige tiltag
 • medvirke til at dimittenderne og deres kompetencer profileres i forhold til relevante aftagere
 • medvirke til at udvikle og vedligeholde fagelementer, som sigter mod at styrke den studerendes kendskab til et relevant job- og arbejdsmarked
 • sikre, at studiet er opmærksomt på uddannelsernes samfundsmæssige relevans
 • sikre, at dimittenderne får optimale vilkår for at bruge deres uddannelse i relevante, attraktive stillinger , herunder i erhvervslivet
 • udfordre fakultetets og uddannelsernes struktur og kultur

Aftagerpanelet består af aftagere fra en række forskellige uddannelsesinstitutioner samt af deltagere fra offentlige og/eller private virksomheder inden for områder af særlige interesse for humanistiske kandidater.

Aftagerpanelets medlemmer:

 • Formand: Søren Christensen (rektor, Thisted Gymnasium)
 • Næstformand: Henrik Kragh (kulturkonsulent, Odense Kommune)
 • Tom Richter Hansen (Partner, New Practice Leadership)
 • Kamille Smed Kristensen (HR-konsulent, Orifarm)
 • Vibeke Marxen (lektor, Vestfyns Gymnasium)
 • Alexandra Holsting (lektor, SDU)
 • Moritz Schramm  (Studieleder, SDU)
 • Bente Hansen (fagkonsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet)
 • Christoffer Kiilerich Jakobsen
 • Anna Katrine Aarup

Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 26. februar 2014.

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 07.02.2020