Skip to main content

Aftagerpanelet for Turisme

Turismeuddannelser:

Aftagerpanelet dækker følgende uddannelser

 • MA in International Tourism and Leisure Management

Formål:

Aftagerpanelet fungerer som dialogskabende og kvalitetssikrende forum for MA i International Tourism and Leisure Management og European Master in Tourism Management ved Syddansk Universitet og drøfter spørgsmål, der bidrager til at fremme et godt samarbejde mellem uddannelserne og det omgivende samfund.

Aftagerpanelet drøfter og rådgiver bl.a. ift.

 • uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt udvikling af de eksisterende uddannelser
 • behovet for nye kompetencer og udvikling af nye uddannelser
 • job- og opgaveområder for uddannelsernes færdige kandidater samt udvikling af nye jobområder
 • udvikling af nye undervisningsformer
 • samarbejdet mellem uddannelserne og aftagerne om projekter, praktikophold, specialer o.l. i studietiden
 • markedsføring af uddannelserne og uddannelsernes færdige kandidater

Panelet består pr. 1. januar 2020 af følgende medlemmer:

 • Stine Lea Jacobi, Realdania
 • Edvard Køhrsen, Slotssøbadet
 • Morten Damgaard Nielsen, Vejle kommune
 • Line Bisgaard Kjeldsen, Buisness Kolding
 • Anders Franz Johansen, Destination Lillebælt
 • Jane Hansen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • Peter Saabye Simonsen, Nationalpark Vadehavet
 • Jacob R. Kirkegaard Larsen, Dansk Kyst- og Naturturisme
 • Mikkel Aarø-Hansen, Wonderful Copenhagen
 • Lulu Anne Hansen, Sydvestjyske museer
 • Peter Laursen, Unique North A/S
Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 28.01.2020