Skip to main content

Aftagerpanelet for Spansk og Spanskamerikanske Studier

Funktion:
Aftagerpanelet skal overordnet set fungere som et netværks- og dialogskabende forum mellem spanskuddannelsen og aftagerne med henblik på at bygge bro mellem universitetet og arbejdsmarkedet og at sikre og udvikle uddannelsernes relevans og kvalitet. Panelet høres i forbindelse med nye eller større ændringer af eksisterende studieordninger eller planlægning af nye spanskfarvede uddannelseselementer, der måtte blive hjemmehørende under Studienævn for Tysk og Spansk. Panelet kan bidrage med aftagerudtalelser, for eksempel om studieordninger, ansøgninger om nyakkrediteringer og andre anbefalinger.

Aftagerpanelet kan således bidrage til:

 • diskutere forskellige studiemæssige tiltag

 • medvirke til at dimittenderne og deres kompetencer profileres i forhold til relevante aftagere

 • medvirke til at udvikle og vedligeholde fagelementer, som sigter mod at styrke den studerendes kendskab til et relevant job- og arbejdsmarked

 • sikre, at studiet er opmærksomt på uddannelsernes samfundsmæssige relevans

 • sikre, at dimittenderne får optimale vilkår for at bruge deres uddannelse i relevante, attraktive stillinger, såvel inden for den gymnasiale sektor som i erhvervslivet

 • udfordre fakultetets og uddannelsernes struktur og kultur

Sammensætning:
Aftagerpanelet består af 6-8 aftagere fra gymnasier og offentlige og private virksomheder inden for områder af særlige interesse for kandidater fra Spanske og spanskamerikanske studier samt 2-3 repræsentanter for universitetet.

Panelet består pr. 1. januar 2020 af følgende medlemmer:

 • Sine Berg Schuwendt
 • Uwe Kjær Nissen (Studieleder, SDU)
 • Helle Birkebæk Sørensen
 • Miryam Rosenfeldt
 • Claudio Cifuentes-Aldunate (lektor, SDU)
 • Sylvie Cifuentes
 • Ole Mikkelsen
 • Ángela Mateos
 • Natasha Sterup

Mødefrekvens:
Der afholdes som udgangspunkt mindst ét møde pr. år.

Funktionsperiode:
Aftagerpanelet udpeges med en funktionsperiode på 2 år. Formand og næstformand vælges for samme periode.

 

Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 30. juni 2014.

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 07.02.2020