Skip to main content

Aftagerpanelet for Negot.-studier

Kommissorium for aftagerpanelet for Cand.negot.-studier ved SDU

Formål

Aftagerpanelet fungerer som netværksskabende forum for dialog for negot.-uddannelsen ved Syddansk Universitet og kan drøfte alle spørgsmål, der bidrager til at fremme et godt samarbejde mellem uddannelsen og det omgivende samfund.

Aftagerpanelet drøfter bl.a.

 • uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet samt udvikling af de eksisterende uddannelser
 • behovet for nye kompetencer og udvikling af nye uddannelser
 • job- og opgaveområder for uddannelsens færdige kandidater samt udvikling af nye jobområder
 • udvikling af nye undervisningsformer
 • samarbejdet mellem uddannelsen og aftagerne om projekter, praktikophold, specialer o.l. i studietiden
 • markedsføring af uddannelsen og uddannelsens færdige kandidater

Uddannelser
Aftagerpanelet dækker pr. 3. november 2016 følgende uddannelser:

Negot.-uddannelsen i Odense og Sønderborg

 

Sammensætning

Aftagerpanelet består af ca. 10 - 15 aftagerrepræsentanter/alumner samt det til enhver tid siddende studienævn. 

Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov.

Aftagerpanelet konstituerer sig med en formand fra SDU. Aftagerpanelet sekretariatsbetjenes af studienævnssekretariatet.

Panelet består pr. 1. januar 2020 af følgende medlemmer:

 • Eva Thybo (Projektchef, VisitDenmark)
 • Hasse Bruun Poulsen (HR Buisness Partner, Grundfos)
 • Henrik Drud (Senior Director, Arla Foods)
 • Peter Hansen (Leder, Region Sønderjylland-Schleswig)
 • Jesper Poulsen (Ejer, Trademark Textiles A/S)
 • Astrid la Cour Bennedsen (Go to Market Manager, RB Nordic)
 • Elisabeth Dreier (Adm. Direktør og partner, Vores Bureau)
 • Mathies Krenzen (Fjernvarme Fyn)
 • Yun Mi Antorini (AFOL Engagement Strategist, LEGO)
 • Mads Gehrt (Strategikonsulent, ECCO)
 • Nadia Jenayah (Helphouse.io)
 • Mette Ravnskjær (NKT Photonics)
 • Martin Kragh (Business Development Director, Dymak A/S)
 • Björn Snorri Gudmundsson Bøg (Sundhedsinnovation og Kultur, Regional Udvikling, Region Syddanmark)
 • Lars Frank Larsen (Development consultant and project manager, Work-live-stay, Southern Denmark)
 • Mette Lund Kristensen (Studieleder SDU)
 • Christian Ø Heyde-Petersen (Lektor SDU)
 • Klaus Geyer (Lektor SDU)
 • Steven Breuning (Lektor SDU)
 • Vincent Keating (Lektor SDU)
 • Nadine Helene Bachmann (Studerende SDU)
 • Julie Holm (Studerende SDU)
 • Lisbeth Dahl Kristensen (Studerende SDU)
 • Mathilde Lauridsen (Studerende SDU)
 • Caroline Busk Gaba (Studerende SDU)

Erhvervsudvalget
Der nedsættes et Erhvervsudvalg, der har til formål at være sparringspartner for studiet særligt i forhold til en styrkelse af samarbejdet med Erhvervslivet. Erhvervsudvalget er
en underenhed til aftagerpanelet, som kan bruges til mere hyppig sparring med i forhold til initiativer, men udvalget er også aktivt i sig selv, idet det er med til at skabe en god platform for nuværende negot.-studerende og kommende dimittender i erhvervslivet. Det er en platform, der skal fungere som en portal for job, specialeemner, praktikpladser, og andre samarbejder med erhvervslivet.

Erhvervsudvalget består af 2 af panelets eksterne medlemmer, og består pr. 3. november 2016 af Elisabeth Dreier og Lars Frank Larsen.

Mødefrekvens
Der afholdes 1 årligt møde.
Tilbagemeldingerne fra aftagerpanelet behandles i studienævnet og resultaterne anvendes til kvalitetssikring af uddannelsen.

 

Ovenstående kommissorium er godkendt af aftagerpanelet den 3. november 2016, af Studienævnet for Cand.negot.-studier den 15. december 2016 samt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 10. marts 2017.

Dagsorden og referat

Klik her

Sidst opdateret: 20.02.2020