Aftagerpanel for Litteraturvidenskab

Formål

Aftagerpanelet fungerer som netværksskabende forum for dialog for Litteraturvidenskab ved Syddansk Universitet og kan drøfte alle spørgsmål, der bidrager til at fremme et godt samarbejde mellem uddannelsen og det omgivende samfund.

Aftagerpanelet drøfter

 • uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet
 • udvikling af den eksisterende uddannelse
 • behovet for nye kompetencer og udvikling af nye uddannelser
 • job- og opgaveområder for uddannelsens færdige kandidater
 • udvikling af nye jobområder
 • udvikling af nye undervisningsformer
 • samarbejde mellem uddannelse og aftagere om projekter, praktikophold, specialer o.l.
 • anvendelse af aftagere på seminarer, møder og kurser for studerende
 • markedsføring af uddannelsen og uddannelsens kandidater

Uddannelser
Aftagerpanelet dækker pr. 1. februar 2019 uddannelsen i

 • Litteraturvidenskab, SDU

Sammensætning
Aftagerpanelet består af ca. 12 aftagerrepræsentanter/alumner, 2-3 VIP (videnskabeligt personale) samt 2 studerende.  Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov. Medlemmer er ikke begrænset til en bestemt periode, men sidder i udgangspunktet 2 år ad gangen. Der vælges en formand, der sidder to år ad gangen. Formanden kan genvælges.

Aftagerpanelet består pr. 1. februar 2019 af følgende

Aftagerrepræsentanter/alumner:

  • Ditte Hede Haugstrup (Teamleder og tekstforfatter, Esoft) – formand
  • Christian Alnor (Rektor, Middelfart Gymnasium)
  • Sørine Bang-Møller (Tekstredaktør, TV2)
  • Mette-Lene Biel (Udviklingsredaktør, Ritzau)
  • Mads Damsbo (Direktør, Brandts)
  • Nicolai Frank (Kontorchef, Kultursekretariatet)
  • Thomas Illum Hansen (Forskningschef, University College Lillebælt)
  • Michael Linde Larsen (Litteraturkonsulent, Odense Bibliotekerne)
  • Susan Mose (Rektor, Skt. Knuds Gymnasium)
  • Alexander Overgaard Rasmussen (Partner, Bukephalos Media)
  • Peter Rønhof Sloth (Associate Partner, Ernest & Young)
  • Ole Sønnichsen (Forlagschef, journalist og forfatter, Forlaget Storyhouse)

VIP-repræsentanter:

  • Benjamin Boysen, lektor
  • Søren Frank, lektor
  • Adam Paulsen, lektor

Studenterrepræsentanter:

  • Morten Tychsen Schmidt
  • Martin Hemmje Østergaard

Mødefrekvens

Der afholdes mindst 1 årligt møde. Tilbagemeldingerne fra aftagerpanelet behandles i studienævnet, og resultaterne anvendes til kvalitetssikring af uddannelsen.

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies