Skip to main content

Aftagerpanel for Litteraturvidenskab

Formål

Aftagerpanelet fungerer som netværksskabende forum for dialog for Litteraturvidenskab ved Syddansk Universitet og kan drøfte alle spørgsmål, der bidrager til at fremme et godt samarbejde mellem uddannelsen og det omgivende samfund.

Aftagerpanelet drøfter

 • uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet
 • udvikling af den eksisterende uddannelse
 • behovet for nye kompetencer og udvikling af nye uddannelser
 • job- og opgaveområder for uddannelsens færdige kandidater
 • udvikling af nye jobområder
 • udvikling af nye undervisningsformer
 • samarbejde mellem uddannelse og aftagere om projekter, praktikophold, specialer o.l.
 • anvendelse af aftagere på seminarer, møder og kurser for studerende
 • markedsføring af uddannelsen og uddannelsens kandidater

Uddannelser
Aftagerpanelet dækker pr. 1. februar 2019 uddannelsen i

 • Litteraturvidenskab, SDU

Sammensætning
Aftagerpanelet består af ca. 12 aftagerrepræsentanter/alumner, 2-3 VIP (videnskabeligt personale) samt 2 studerende.  Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov. Medlemmer er ikke begrænset til en bestemt periode, men sidder i udgangspunktet 2 år ad gangen. Der vælges en formand, der sidder to år ad gangen. Formanden kan genvælges.

Aftagerpanelet består pr. 1. januar 2020 af følgende medlemmer:

Aftagerrepræsentanter/alumner:

  • Ditte Hede Haugstrup (Teamleder og tekstforfatter, Esoft) – formand
  • Christian Alnor (Rektor, Middelfart Gymnasium og HF-kursus)
  • Sørine Bang-Møller (Tekstredaktør, TV2)
  • Mette-Lene Biel (Udviklingschef, Ritzaus)
  • Nicolai Frank (Kontorchef, Kultursekretariatet)
  • Thomas Illum Hansen (Forskningschef, University College Lillebælt)
  • Michael Linde Larsen (Litteraturkonsulent, Odense Bibliotekerne)
  • Susan Mose (Rektor, Skt. Knuds Gymnasium)
  • Alexander Overgaard Rasmussen (Partner, Bukephalos Media)
  • Peter Rønhof Sloth (Associate Partner, Ernest & Young)
  • Pernille Ramsdahl (Kommunikationsmedarbejder, Europa-Parlamentet)
  • Sarah Skov Jørgensen (Audiobook Editor, Saga Egmont)

VIP-repræsentanter:

  • Søren Frank, lektor SDU
  • Adam Paulsen, lektor SDU

Studenterrepræsentanter:

  • Martin Hemmje Østergaard
  • Madikken Emmalie Zelda Thomsen
  • Mervan Erdem

Mødefrekvens

Der afholdes mindst 1 årligt møde. Tilbagemeldingerne fra aftagerpanelet behandles i studienævnet, og resultaterne anvendes til kvalitetssikring af uddannelsen.

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 27.04.2021