Aftagerpanelet for Kultur og formidling

Formål
Aftagerpanelet fungerer som netværksskabende forum for dialog for kandidatuddannelsen i Kultur og Formidling ved Syddansk Universitet og kan drøfte alle spørgsmål, der bidrager til at fremme et godt samarbejde mellem uddannelsen og det omgivende samfund.

Aftagerpanelet drøfter bl.a.

 • uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt udvikling af de eksisterende uddannelser
 • behovet for nye kompetencer og udvikling af nye uddannelser
 • job- og opgaveområder for uddannelsernes færdige kandidater samt udvikling af nye jobområder
 • udvikling af nye undervisningsformer
 • samarbjedet mellem uddannelserne og aftagerne om projekter, praktikophold, specialer o.l. i studietiden
 • markedsføring af uddannelserne og uddannelsernes færdige kandidater

Sammensætning
Aftagerpanelet består af ca. 8 aftagerrepræsentanter/alumner, 2 VIP'ere samt 1 studerende. Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov.

Aftagepanelet består pr. 1. februar 2019 af følgende:

Aftagerrepræsentanter/alumner:

 • Jakob Kwederis (chef, Kulturmaskinen, Odense Kommune)
 • Erling Petersson (rektor, Esbjerg Gymnasium)
 • Birgitte Weinberger (festivalleder og programansvarlig, Odense International Film Festival)
 • Anne Boukris (projektchef, Center for Kunst og Interkultur)
 • Morten Hoff (chefkonsulent, Region Syddanmark)
 • Lisa Sig Olesen (fundraiser, Odense Teater)
 • Gertrud Øllgaard (afdelingsleder, Niras)
 • Annette Bogø Lyberth (kulturansvarlig og souschef, Det Grønlandske Hus i Odense/Nordatlantisk Hus)

VIP-repræsentanter:

 • Charlotte Kroløkke (professor, Institut for Kulturvidenskaber)
 • Erik Granly (lektor, Institut for Kulturvidenskaber)

Studenterrepræsentant:

 • Kia Broe Bangsgaard (studerende på Kulturstudier)

Mødefrekvens
Der afholdes mindst 1 årligt møde. Tilbagemeldingerne fra aftagerpanelet behandles i studienævnet og resultaterne anvendes til kvalitetssikring af uddannelsen.

Ovenstående kommissorium er godkendt af aftagerpanelet den 11. juni 2019, af Studienævnet for Litteraturvidenskab og Kulturstudier den 23. januar 2019 samt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 23. marts 2019.

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies