Skip to main content

Aftagerpanelet for Kultur og formidling

Formål
Aftagerpanelet fungerer som netværksskabende forum for dialog for kandidatuddannelsen i Kultur og Formidling ved Syddansk Universitet og kan drøfte alle spørgsmål, der bidrager til at fremme et godt samarbejde mellem uddannelsen og det omgivende samfund.

Aftagerpanelet drøfter bl.a.

 • uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt udvikling af de eksisterende uddannelser
 • behovet for nye kompetencer og udvikling af nye uddannelser
 • job- og opgaveområder for uddannelsernes færdige kandidater samt udvikling af nye jobområder
 • udvikling af nye undervisningsformer
 • samarbjedet mellem uddannelserne og aftagerne om projekter, praktikophold, specialer o.l. i studietiden
 • markedsføring af uddannelserne og uddannelsernes færdige kandidater

Sammensætning
Aftagerpanelet består af ca. 8 aftagerrepræsentanter/alumner, 2 VIP'ere samt 1 studerende. Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov.

Aftagepanelet består pr. 1. januar 2020 af følgende medlemmer:

Aftagerrepræsentanter/alumner:

 • Maria Mortensen
  Specialkonsulent med ansvar for ligestilling og mangfoldighed, KU
 • Birgitte Weinberger
  Festivalleder og programansvarlig, Odense International Film Festival
 • Anne Boukris
  Projektchef, Center for Kunst og Interkultur
 • Morten Hoff
  Chefkonsulent, Region Syddanmark
 • Lisa Sig Olesen
  Fundraiser, Odense Teater
 • Gertrud Øllgaard
  Afdelingsleder, Niras
 • Annette Bogø Lyberth
  Kulturansvarlig og souschef, Det Grønlandske Hus i Odense/Nordatlantisk Hus

VIP-repræsentanter:

 • Charlotte Kroløkke
  Studieleder, SDU
 • Erik Granly
  Lektor, SDU

Studenterrepræsentant:

 • Kia Broe Bangsgaard
  Studerende på Kulturstudier, SDU

Mødefrekvens
Der afholdes mindst 1 årligt møde. Tilbagemeldingerne fra aftagerpanelet behandles i studienævnet og resultaterne anvendes til kvalitetssikring af uddannelsen.

Ovenstående kommissorium er godkendt af aftagerpanelet den 11. juni 2019, af Studienævnet for Litteraturvidenskab og Kulturstudier den 23. januar 2019 samt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 23. marts 2019.

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 28.01.2020