Skip to main content

Aftagerpanelet for International Virksomhedskommunikation

Formål
Uddannelsesrådet fungerer som netværksskabende forum for dialog mellem uddannelserne i Inter-national Virksomhedskommunikation (IVK) på Syddansk Universitet og aftagerne og kan drøfte alle spørgsmål, der bidrager til at fremme et godt samarbejde mellem uddannelserne og det omgivende samfund.

Uddannelsesrådet drøfter bl.a.

 • uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt udvikling af de eksisterende uddannelser
 • behovet for nye kompetencer og udvikling af nye uddannelser
 • udvikling af nye undervisnings- og eksamensformer
 • samarbejdet mellem uddannelserne og aftagerne om projekter, praktikophold, specialer o.l. i studietiden
 • job- og opgaveområder for uddannelsernes færdige kandidater samt udvikling af nye jobom-råder
 • markedsføring af uddannelserne og uddannelsernes færdige kandidater

Uddannelser
Uddannelsesrådet dækker pr. 1. marts 2016 følgende uddannelser:

Odense:

 • BA i IVK
 • BA-tilvalg i organisatorisk kommunikation
 • Kandidatuddannelse i IVK
 • Masteruddannelse i IVK

Slagelse:

 • BA i IVK
 • Professionsbachelor i sprog og IT-baseret markedskommunikation

Kolding:

 • BA i IVK

Sønderborg:

 • BA i IVK med sproglig og kulturel formidling
 • Cand. ling,. merc i kommunikationsdesign

Sammensætning
Uddannelsesrådet består af ca. 15 aftagerrepræsentanter/alumner, 4 VIP’er samt 4 studerende. Uddannelsesrådet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov.

Panelet består pr. september 2020 af følgende medlemmer:   

Referat fra seneste møde kan ses her.

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 17.09.2021