Aftagerpanelet for International Virksomhedskommunikation

Formål
Uddannelsesrådet fungerer som netværksskabende forum for dialog mellem uddannelserne i Inter-national Virksomhedskommunikation (IVK) på Syddansk Universitet og aftagerne og kan drøfte alle spørgsmål, der bidrager til at fremme et godt samarbejde mellem uddannelserne og det omgivende samfund.

Uddannelsesrådet drøfter bl.a.

 • uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt udvikling af de eksisterende uddannelser
 • behovet for nye kompetencer og udvikling af nye uddannelser
 • udvikling af nye undervisnings- og eksamensformer
 • samarbejdet mellem uddannelserne og aftagerne om projekter, praktikophold, specialer o.l. i studietiden
 • job- og opgaveområder for uddannelsernes færdige kandidater samt udvikling af nye jobom-råder
 • markedsføring af uddannelserne og uddannelsernes færdige kandidater

Uddannelser
Uddannelsesrådet dækker pr. 1. marts 2016 følgende uddannelser:

Odense:

 • BA i IVK
 • BA-tilvalg i organisatorisk kommunikation
 • Kandidatuddannelse i IVK
 • Masteruddannelse i IVK

Slagelse:

 • BA i IVK
 • Professionsbachelor i sprog og IT-baseret markedskommunikation

Kolding:

 • BA i IVK

Sønderborg:

 • BA i IVK med sproglig og kulturel formidling
 • Cand. ling,. merc i kommunikationsdesign

Sammensætning
Uddannelsesrådet består af ca. 15 aftagerrepræsentanter/alumner, 4 VIP’er samt 4 studerende. Uddannelsesrådet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov.

Uddannelsesrådet består pr. 1. november 2019 af følgende:

Aftagerrepræsentanter:

 • Forbundsformand Per Lindegaard Hjorth, Forbundet Kommunikation og Sprog (e-mail: plh@kommunikationogsprog.dk)
 • HR- og Kommunikationschef, Carsten Vikkelsøe, University College Lillebælt (e-mail:cavi2@ucl.dk)
 • Communications Specialist Anne Christoffersen, Fazer Food Services (e-mail: anne-moerk@live.dk)
 • Kommunikationskonsulent, Rune Højer Jensen, Aabenraa Kommune (e-mail: runehj@hotmail.com)
 • Kommunikations- og marketingansvarlig Stine Poulsen, Møllegårdens Planteskole (stine@primafaerdig.dk)
 • HR- og Kommunikationschef, Carsten Vikkelsøe, University College Lillebælt (e-mail:cavi2@ucl.dk)
 • Communication manager Ulrik Grimstrup, Københavns Universitet (e-mail: ulrik.grimstrup@adm.ku.dk)
 • Brand Manager Finn Jernø Pedersen, Phønix Tag Materialer A/S (e-mail: finnjerno@gmail.com)
 • Kommunikationschef Jens Degn, VUC Syd (e-mail: jed@vucsyd.dk )
 • Leder Peter Hansen, Regionskontor og Infocenter, Padborg (e-mail: ph@region.dk)
 • Specialkonsulent i kommunikation Lone Hoelgaard Havmand, Professionshøjskolen Absalon (e-mail: lonehoelgaard@gmail.com)
 • Kommunikationsrådgiver Lene Grønvald, OUH Odense Universitetshospital (e-mail: lene.gronvald@gmail.com)
 • Director of International Sales, Marketing og HR, Birthe Tofting, Vola A/S (e-mail: bt@vola.com)
 • Digital projektleder Niels Christian Laursen, STEP A/S (e-mail: ncl@nclaursen.dk)
 • Vice president, Communications, Rikke Dalager, NNIT A/S (e-mail: rida@nnit.com)
 • Director, Corporate/Financial Communication Christian Grønning, Geelmuyden Kiese, Kbh, (e-mail: christian.groenning@gknordic.com)
 • Seniormedlem af uddannelsesrådet Dorthe Bernt Andersen (e-mail: dba2008@live.dk)
 • Kommunikationskonsulent, Peter Lagoni Garbøl, By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune (e-mail: pewg@odense.dk)
 • Lektor Stine Harboe Petersen, KEA – Københavns Erhvervsakademi (stij@kea.dk)
 • Digital udviklingschef Nikolaj Rendtorff - DSB (e-mail: n­_rendtorff@hotmail.com)
 • Rekrutteringskonsulent Jeppe Secher, Jobindex (e-mail: jeppe.secher@gmail.com)
 • Direktør Fanny Villadsen, Odsherred Forsyning (e-mail: fv@odsherredforsyning.dk)

VIP-repræsentanter:

 • Lektor og studieleder Flemming Smedegaard, IVK (e-mail: fsm@sdu.dk)
 • Lektor og studieleder Ella Mølgaard, Sønderborg (e-mail: elm@sdu.dk)
 • Lektor og studieleder Heidi Hansen IVK, Slagelse (e-mail: heidi@sdu.dk)
 • Lektor og studieleder Marianne Ankjær Institut for fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab, Kolding (e-mail: marianne@sitkom.sdu.dk)

Studenterrepræsentanter:

 

Referat fra seneste møde kan ses her.

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies