Skip to main content

Aftagerpanelet for humanistiske IT-uddannelser

Formål
Aftagerpanelet fungerer som netværksskabende forum for dialog mellem humanistiske it-uddannelser ved Syddansk Universitet og kan drøfte alle spørgsmål, der bidrager til at fremme et godt samarbejde mellem uddannelserne og det omgivende samfund.

Aftagerpanelet drøfter bl.a.

 • uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt udvikling af de eksisterende uddannelser
 • behovet for nye kompetencer og udvikling af nye uddannelser
 • job- og opgaveområder for uddannelsernes færdige kandidater samt udvikling af nye jobområder
 • udvikling af nye undervisningsformer
 • samarbejdet mellem uddannelserne og aftagerne om projekter, praktikophold, specialer o.l. i studietiden
 • markedsføring af uddannelserne og uddannelsernes færdige kandidater

Uddannelser
Aftagerpanelet dækker pr. 1. august 2016 følgende uddannelser:

Kolding:

Sammensætning
Aftagerpanelet består af ca. 10-15 aftagerrepræsentanter/alumner, 3-4 VIP´ere samt 3-4 studerende.  Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov.

Aftagerpanelet består pr. 1. januar 2020 af følgende medlemmer:

Aftagerrepræsentanter/alumner:

 • Områdeleder Jens Winther Bang Pedersen, Centralbibliotek Odense
 • Formand for Forbundet Kultur og Information Tine Segel, BF
 • Ledelseskonsulent Michael Tøttrup, Prosa
 • Underdirektør Jesper Glogauer, Bankdata
 • Direktør Michael E. Caspersen, It-vest
 • Censorformand Anne Kirstine Hougaard Hansen
 • Bibliotekschef Pia Henriette Friis, Kolding Bibliotekerne
 • Team Manager og Seniorkonsulent Jens Kristian Dreyer Mathiasen, Lessor
 • Konsulent og direktør Hanne Marie Knudsen, Knudsen Syd
 • Informationsspecialist Kirstin Remvig, Syddansk Universitetsbibliotek
 • Lead Insights Specialist Abdul Dezkam, Grundfos
 • Digital Projektleder Teis Nygaard-Jensen, DGI
 • Chefkonsulent Jonas Granlie, Region Syddanmark
 • Lektor Helena Nattestad Kjærbæk, Det Blå Gymnasium
 • Lektor Ken Mathiasen, Gråsten Landbrugsskole
 • Sr. Manager of User Experience & Design Jesper Pedersen, Danfoss
 • Webanalytiker Mick Lyngø, Alm. Brand
 • Kommunikationsansvarlig Bodil Skov Jørgensen, Energinet
 • Innovation Insights Manager Patrícia Lima, LEGO
 • Leder Mette Strømgaard Dalby, By- og Udviklingsforvaltningen
 • Carsten Borch

VIP-repræsentanter:

 • Studieleder Marianne Ankjær, SDU
 • Lektor  Margrethe Hansen Møller, SDU
 • Studieleder Robb Mitchell, SDU

Studenterrepræsentanter:

 •  Nicklas Egebæk Hansen
 • Mette Vagner Dokkedahl
 • Katrine Jee Sundberg Christensen
 • Camilla Stausholm Jensen
 • Christopher Møller Madsen
 • Maja Husted Nielsen

Mødefrekvens
Der afholdes som udgangspunkt 1 årligt møde.

 

Ovenstående kommissorium godkendt af aftagerpanelet den 9. marts 2011,  er senest revideret d. 27. november 2018.

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 13.08.2021