Aftagerpanelet for humanistiske IT-uddannelser

Formål
Aftagerpanelet fungerer som netværksskabende forum for dialog mellem humanistiske it-uddannelser ved Syddansk Universitet og kan drøfte alle spørgsmål, der bidrager til at fremme et godt samarbejde mellem uddannelserne og det omgivende samfund.

Aftagerpanelet drøfter bl.a.

  • uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt udvikling af de eksisterende uddannelser
  • behovet for nye kompetencer og udvikling af nye uddannelser
  • job- og opgaveområder for uddannelsernes færdige kandidater samt udvikling af nye jobområder
  • udvikling af nye undervisningsformer
  • samarbejdet mellem uddannelserne og aftagerne om projekter, praktikophold, specialer o.l. i studietiden
  • markedsføring af uddannelserne og uddannelsernes færdige kandidater

Uddannelser
Aftagerpanelet dækker pr. 1. august 2016 følgende uddannelser:

Kolding:

Sammensætning
Aftagerpanelet består af ca. 10-15 aftagerrepræsentanter/alumner, 3-4 VIP´ere samt 3-4 studerende.  Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov.

Aftagerpanelet består pr. 5. januar 2018 af følgende:

 

Aftagerrepræsentanter/alumner:

VIP-repræsentanter:

Studenterrepræsentanter:

Mødefrekvens
Der afholdes som udgangspunkt 1 årligt møde.

 

Ovenstående kommissorium godkendt af aftagerpanelet den 9. marts 2011,  er senest revideret d. 27. november 2018.

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies