Aftagerpanelet for Historie, Marinarkæologi og Klassiske Studier

Formål
Overordnet fungerer aftagerpanelet som netværksskabende forum for dialog mellem uddannelserne og aftagere på arbejdsmarkedet med henblik på at sikre uddannelsernes kvalitet og relevans. En systematisk dialog vil blandt andet forbedre fagenes forudsætninger for at vejlede i kompetencer, karriereveje og beskæftigelsesmuligheder, samt for at foretage hensigtsmæssige justeringer af uddannelser.

Aftagerpanelet kan således bidrage til:

 • at sikre at eksisterende uddannelser er tidssvarende og lever op til potentielle aftageres krav
 • at udtale sig ved væsentlige ændringer af studieordninger ved nye studieordninger eller nye uddannelser, som skal akkrediteres
 • at sikre, at dimittenderne får optimale vilkår for at bruge deres uddannelse i relevante, attraktive stillinger
 • at medvirke til at formidle at studerende kan indgå i fagligt baserede projektorienterede forløb (praktik).

Sammensætning
Aftagerpanelet består af aftagere fra en række forskellige uddannelsesinstitutioner i den syddanske region samt af deltagere fra offentlige og/eller private virksomheder inden for områder af særlige interesse for humanistiske kandidater.

Aftagerpanelet består af 6-8 aftagerrepræsentanter samt studielederen og fagleder/fagkoordinatorer for de relevante uddannelser.

Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov.
Aftagerpanelet konstituerer sig med en formand og en næstformand.

Panelet består pr. 14. juni 2016 af følgende medlemmer:

 • Museumsdirektør Peter Thor Andersen, Øhavsmuseet
 • Overinspektør Lennart Secher Madsen, Museum Sønderjylland
 • Adjunkt Jenny Lundsgaard, Odense Katedralskole
 • Forlagsdirektør Thomas Meloni Rønn, Forlaget Meloni
 • Underviser Kristina Bonde Sørensen, Rødkilde Gymnasium
 • Sekretariatschef Nanna Muusmann, Vollsmose Sekretariatet
 • Lektor Rasmus Stobbe, Svendborg Gymnasium
 • Rektor Torben Jakobsen, Mulernes Legatskole
 • Rasmus Stærke

Mødefrekvens
Der holdes som udgangspunkt 1 møde hvert semester.

 

Godkendt af dekanen d. 17. marts 2011.

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies