Skip to main content

Aftagerpanel i tilknytning til designuddannelser på campus Kolding, SDU

Designuddannelser:
Aftagerpanelet dækker følgende uddannelser, der kan ses som en samlet palet af uddannelser med udgangspunkt i design i relation til humaniora og samfundsvidenskab.

 • BA Designkultur og økonomi (HUM + SAM, studienævnsansvar: Studienævn for Design)
 • BA Designkultur (HUM, studienævnsansvar: Studienævn for Design)
 • KA Designstudier (HUM, studienævnsansvar: Studienævn for Design)
 • KA Designledelse (HUM+SAM+Designskolen Kolding, studienævnsansvar: Studienævn for Erhvervsøkonomi)

Formål:
Aftagerpanelet i tilknytning til designuddannelser på campus Kolding, SDU, skal bidrage til:

 • at sikre, opmærksomhed omkring uddannelsernes samfundsmæssige relevans
 • at sikre, at dimittenderne får optimale vilkår for at bruge deres uddannelse i relevante, attraktive stillinger
 • at udfordre uddannelsernes struktur og kultur, og kvalificere uddannelsesudvikling og -tiltag
 • at indhente aftagerudtalelser, for eksempel om studieordninger, ansøgninger om nyakkrediteringer og andre anbefalinger

Samarbejde:
Samarbejdet mellem aftagerpanelet og designuddannelser på campus Kolding bør variere alt efter behov. Dog vil omdrejningspunktet for samarbejdet være et årligt aftagerseminar i marts. Deltagere i seminaret er aftagerpanelet og VIP’er med tilknytning til uddannelserne. Programmet for aftagerseminaret fastsættes i samarbejde mellem formanden for aftagerpanelet og studielederen for de humanistiske designuddannelser (dvs. de facto formanden for Studienævn for Design). Der indkaldes til aftagerseminaret senest ultimo januar.

Standardprogram for aftagerseminaret er som følger:

 • Status for designuddannelserne (optag, afgang, tiltag m.v.) v. studielederen (evt. med bidrag fra andre)
 • Tendenser og behov på ’designarbejdsmarkedet’ v. panelformanden
 • Aktuelle opgaver og indsatser (studieordning, nyakkreditering m.v.)
 • Panelsammensætning (afgang/tilgang) og formandskab

Desuden afholder Det Humanistiske Fakultet et årligt fællesarrangement for medlemmer af alle fakultetets aftagerpaneler.

Panelsammensætning:
Panelet udgøres af minimum 6, maksimum 15 repræsentanter for faktiske eller potentielle aftagere af studerende fra designuddannelserne i bred forstand. Der sigtes mod at medlemssammensætningen afspejler designfeltet sammensætning, idet der mindst bør være:

 • én repræsentant for professionelle organer
 • én repræsentant for designerhvervet
 • én repræsentant for erhvervslivet
 • én repræsentant for kulturinstitutioner/kulturlivet med relation til design
 • én repræsentant for ungdomsuddannelserne (erhvervsfaglige og gymnasiale uddannelser)
 • én repræsentant for kandidater fra uddannelsen

Sammensætningen diskuteres løbende på aftagerseminarerne og justeres i fald dimittendernes mulige eller faktiske erhvervsvalg taler for en mere hensigtsmæssig sammensætning. Det påhviler formanden og studielederen i fællesskab at engagere og invitere nye medlemmer til panelet.

Aftagerpanelet nedsættes med en formand, som udpeges af panelets medlemmer. Medlemmer til- og afgår løbende panelet. Dog bør der sigtes mod kontinuitet i panelets medlemsgruppe således, at der til enhver tid er erfarne og nye medlemmer repræsenteret samtidigt. Man kan maksimalt være medlem i 5 år, men genindtræde efter en pause.

Panelet består pr. 1. januar 2020 af følgende medlemmer:

 • Mie Lerche Bach (Indehaver, LERCHE design)
 • Rene Bühlmann (Konsulent, undervisningsministeriet)
 • Britt Zophia Dam (Online / Project Coordinator hos Carl Hansen & Søn, samt dimittend fra DKØ)
 • Kamilla Frank (Innovationskonsulent, Region Syd, samt dimittend fra KA Designledelse)
 • Jakob Frederiksen (Direktør, Fiberby)
 • Helene Bak Hansen (Designmanager & Forretningsudvikler, BRANDSTORM)
 • Anne Flemmert Jensen (Insight Director, Insight Future Lab, LEGO)
 • Jakob Nørregaard (Strategic Design Director, Designit)
 • Ulla Johanne Johansson (Chefredaktør, AllerBolig)
 • Allan Kruse (Client Service Director, Wibroe, Duckert & Partners)
 • Rasmus Markholt (Idea & Design Director, Louis Poulsen, Vejen)
 • Mette Søndergaard Nielsen (Region Syddanmark, samt dimittend fra KA Designledelse)
 • Christian Holmsted Olesen (Udstillings- og samlingschef, Designmuseum Danmark)
 • Christina Rauh Oxbøll (Inspektør, Clay – Keramikmuseum Danmark)
 • Abelone Varming (Udviklingsdirektør, Design Denmark)

Faggruppen for Designstudier, campus Kolding, SDU
Kolding d. 11/4-2013

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 28.01.2020