Skip to main content

Aftagerpanel for Dansk på Syddansk Universitet, Odense

Panelets sammensætning:

Aftagerpanelet består af aftagere fra en række forskellige uddannelsesinstitutioner i den syddanske region samt af deltagere fra offentlige og/eller private virksomheder inden for områder af særlige interesse for humanistiske kandidater.

Aftagerpanelet består af 5-8 aftagerrepræsentanter samt medlemmerne af studienævnet. Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov.

Aftagerpanelet konstituerer sig med en formand og en næstformand.

Panelet består pr. 1. januar 2020 af følgende medlemmer:

Eksterne medlemmer:

 • Susan Mose, rektor Sct. Knuds Gymnasium
 • Sune Weile, Fagkonsulent for Dansk på gymnasieområdet, Undervisningsministeriet
 • Thomas Illum Hansen, forskningschef, University College Lillebælt
 • Christine von Seelen Schou, Client Director, Ihabio,
 • Marie Grabow Westergaard, Pressechef ved Danske spil

Interne SDU-medlemmer:
Alle medlemmer af studienævnet skal deltage jf. sn afgørelse af 30/8 2018.

 • Rolf Torsten Scavenius Andersen
 • Christina Tøndering Jensen
 • Maria Ebbekær Hedemann
 • Johanne Kolbe Madsen

Panelets kommissorium:

Panelet skal overordnet set fungere som et netværks- og dialog-skabende forum mellem Danskuddannelserne og aftagerne med henblik på at bygge bro mellem universitetet og arbejdsmarkedet og at sikre og udvikle uddannelsernes relevans og kvalitet. Panelet høres i forbindelse med nye eller større ændringer af eksisterende studieordninger eller planlægning af nye Danskuddannelser/uddannelseselementer der måtte blive hjemmehørende under Studienævn for Dansk. Panelet kan bidrage med aftagerudtalelser, for eksempel om studieordninger, ansøgninger om nyakkrediteringer og andre anbefalinger

 

Aftagerpanelet kan således bidrage til:

 

 • diskutere forskellige studiemæssige tiltag
 • medvirke til at dimittenderne og deres kompetencer profileres i forhold til relevante aftagere
 • medvirke til at udvikle og vedligeholde fagelementer, som sigter mod at styrke den studerendes kendskab til et relevant job- og arbejdsmarked
 • sikre, at studierne er opmærksomme på uddannelsernes samfundsmæssige relevans
 • sikre, at dimittenderne får optimale vilkår for at bruge deres uddannelse i relevante, attraktive stillinger
 • udfordre fakultetets og uddannelsernes struktur og kultur

Mødefrekvens
Der holdes som udgangspunkt 1 møde hvert semester.

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 07.02.2020