Skip to main content

Aftagerpanel for dansk, litteratur, kultur og medier

Formål
Aftagerpanelet fungerer som forum for dialog mellem uddannelserne i Dansk, Litteraturvidenskab, Kultur og Formidling og Medievidenskab på den en side og aftagere inden for disse områder på den anden.

Aftagerpanelet skal indgå i et samarbejde med uddannelserne for at sikre kvalitet og relevans for samfundet.

Samtidig skal panelet arbejde for, at dimittenderne får optimale vilkår for at bruge deres uddannelse i passende attraktive stillinger, herunder også projektforløb og særligt studiejobs.

Panelet inddrages i forbindelse med såvel forslag til som udformning af nye uddannelser og i større revisioner af eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og eksamensformer.

Der kan desuden i aftagerpanelets regi iværksættes aktiviteter, som involverer enkelte paneldeltagere inden for panelets område.

Sammensætning
Aftagerpanelet for Dansk, Litteratur, Kultur og Medier er et repræsentativt panel bestående af relevante brancher for uddannelsernes områder samt dimittender. Det sikres, at panelet består af offentlige, private, lokale, regionale og nationale virksomheder.

Valgperioden for de eksterne medlemmer er to år, således at halvdelen af medlemmerne afgår hvert andet år. Genvalg er muligt.

Der udpeges af og blandt studienævnsmedlemmer en VIP-repræsentant fra hvert af følgende fagområder: Dansk, Litteraturvidenskab, Medievidenskab og Kultur og Formidling.

Der udpeges desuden fire repræsentanter for de studerende (fra de involverede studienævn). Valgperioden følger valg til studienævn, dvs. tre år for VIP (1. jan. 2014 etc.) og ét år for studerende. Genvalg er muligt.

Aftagerpanelet konstituerer sig med en formand, der typisk vælges blandt panelets aftagere og en næstformand, der typisk er repræsentant fra SDU. Panelet sekretariatsbetjenes af en udpeget sekretær fra Institut for Kulturvidenskaber.

Mødefrekvens
Der afholdes som udgangspunkt fire møder om året, hvoraf det tilstræbes, at et af møderne har deltagelse af prodekanen.

Medlemmer

 • Publikums- og Hovedbibliotekschef Jens Bang Petersen, Odense Centralbibliotek
 • Direktør Bo Damgaard, FilmFyn
 • Rektor Christian Alnor, Middelfart Gymnasium
 • Direktionsassistent Mette Harder, Nørgård Mikkelsen
 • Medieplanner Morten Stensgaard, TV2
 • Videnscenterleder Thomas Illum Hansen, UCL
 • Redaktør Jens Eichler Lorenzen, Forlaget Mellemgaard
 • Rektor Susan Mose, Sct. Knuds Gymnasium
 • Direktør Mads Damsbo, Brandts
 • Direktør Peter Rønhof Sloth, KPMG Acor Tax
 • Studerende Claus Hansen, Litteraturvidenskab
 • Studerende Mike Veilgaard, Dansk
 • Studerende Julie Hougaard Sørensen, Medievidenskab
 • Studerende ..., Kultur og Formidling
 • Lektor Erik Granly Jensen, Kulturstudier
 • Lektor Anna Vibeke Lindø, Dansk
 • Lektor Henning Pryds, Medievidenskab
 • Lektor Anders Engberg-Pedersen, Litteraturvidenskab
 • Sekretær, Stine Bøtchiær /varetages pt. af Helle Toldsted Eriksen

Vedtaget i aftagerpanelet for Dansk, Litteratur, Kultur og Medier den 1. december 2014
Vedtaget i Studienævnene for Dansk, Litteratur, Kultur og Medier pr. marts 2015
Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 20. maj 2015

Aftagerpanelet er ophørt pr. 31.12.2018.
- Klik her for nyoprettet aftagerpanel for Litteraturvidenskab

Dagsorden og referat

Klik her

Aftagerpanel for Litteraturvidenskab

Find dagsorden og referat for det nye aftagerpanel for Litteraturvidenskab

klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 28.01.2020