Skip to main content

Aftagerpanelet for Audiologopædi og Pædagogisk Audiologi

Formål
Aftagerpanelet fungerer som netværksskabende forum for dialog mellem uddannelserne i Logopædi, Pædagogisk Audiologi og Audiologopædi på Syddansk Universitet og aftagerne til uddannelserne.

Herunder:

 • uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt udvikling af de eksisterende uddannelser
 • behovet for nye kompetencer og udvikling af nye uddannelser
 • udvikling af nye undervisnings- og eksamensformer
 • samarbejdet mellem uddannelserne og aftagerne om projekter, praktikophold, specialer o.l. i studie tiden
 • job- og opgaveområder for uddannelsernes færdige kandidater samt udvikling af nye jobområder
 • markedsføring af uddannelserne og uddannelsernes færdige kandidater

Uddannelser
Aftagerpanelet dækker følgende uddannelser: Bacheloruddannelsen i Audiologopædi og Pædagogisk Audiologi samt Kandidatuddannelsen i Audiologopædi, SDU, Odense

Sammensætning
Aftagerpanelet består af aftagere fra offentlige og/eller private virksomheder inden for områder af særlige interesse for Audiologopædi og Pædagogisk Audiologi.

Aftagerpanelet består af ca.17 aftagerrepræsentanter/alumner, 3 VIP'ere samt 3 studerende. Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov.

Panelet består pr. 1. januar 2020  af følgende medlemmer:

 • Bettina Helding Klausen, Vejle kommune
 • Britt Bondrup Bagger, Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Region Syddanmark
 • Charlotte Husman Hansen
 • Dorte Cohrt Nebel, Studienævnssekretær SDU
 • Hanne Staugaard, Langelinieskolen SPK, Københavns Kommune
 • Hetty Tieneke Pijl, Kommunikation og Undervisning: senhjerneskade, IKH, Region Midtjylland
 • Inge-Line Olesen, Socialstyrelsen
 • Jan Hoedt, Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Region Syddanmark
 • Kim Mortensen, Skole- og dagtilbud, Norddjurs Kommune
 • Laura Velander, CSV Kommunikation, Kolding Kommune
 • Lisbeth Frølund, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Region Midtjylland
 • Maria Grundtvig, PPR Roskilde, Roskilde kommune
 • Marie Poulsen Riis, PPR Fredericia, Fredericia kommune
 • Mette Kjellerup Møller, Hjælpemidler & Kommunikation Lillebælt, Fredericia og Middelfart Kommuner
 • Mette Wiese Nygaard, Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Region Syddanmark
 • Mie Green Jensen, Svendborg kommune
 • Reet Talu Thomsen, Kommunikationscenter Odense, Odense Kommune
 • Rineke Brouwer, Studieleder SDU
 • Sille Vilain Meulengracht, Akademisk medarbejder, SDU
 • Ulla Carl, Psykiatri og Social, Region Midtjylland
 • Ågot Møller Grøntved, Klinisk lektor, Klinisk Institut, OUH
 • Studerende fra SDU udpeges ad hoc.

Mødefrekvens
Der afholdes som udgangspunkt 1 årligt møder i marts. Ovenstående kommissorium godkendes af aftagerpanelet samt af studienævnet for Audiologi og Logopædi.

Godkendt af Studienævnet den 28.10.13

Godkendt af Aftagerpanel den 18.11.13

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 07.02.2020