Aftagerpanelet for Audiologopædi, Logopædi og Pædagogisk Audiologi

Formål
Aftagerpanelet fungerer som netværksskabende forum for dialog mellem uddannelserne i Logopædi, Pædagogisk Audiologi og Audiologopædi på Syddansk Universitet og aftagerne til uddannelserne.

Herunder:

  • uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt udvikling af de eksisterende uddannelser
  • behovet for nye kompetencer og udvikling af nye uddannelser
  • udvikling af nye undervisnings- og eksamensformer
  • samarbejdet mellem uddannelserne og aftagerne om projekter, praktikophold, specialer o.l. i studie tiden
  • job- og opgaveområder for uddannelsernes færdige kandidater samt udvikling af nye jobområder
  • markedsføring af uddannelserne og uddannelsernes færdige kandidater

Uddannelser
Aftagerpanelet dækker følgende uddannelser: Bacheloruddannelsen i Logopædi og Pædagogisk Audiologi samt Kandidatuddannelsen i Audiologopædi, SDU, Odense

Sammensætning
Aftagerpanelet består af aftagere fra offentlige og/eller private virksomheder inden for områder af særlige interesse for Logopædi, Pædagogisk Audiologi og Audiologopædi.

Aftagerpanelet består af ca.17 aftagerrepræsentanter/alumner, 3 VIP'ere samt 3 studerende. Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov.

Aftagerpanelet består pr. 17.03.2016 af følgende:

Aftagerrepræsentanter/alumner: se liste.

VIP-repræsentanter: Ågot Møller Grøntved, Laila Kjærbæk, Merete Pedersen.

Studenterrepræsentanter: to af Studienævnets studenterrepræsentanter.

Mødefrekvens
Der afholdes som udgangspunkt 1 årligt møder i marts. Ovenstående kommissorium godkendes af aftagerpanelet samt af studienævnet for Audiologi og Logopædi.

 

 

Godkendt af Studienævnet den 28.10.13

Godkendt af Aftagerpanel den 18.11.13

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies