Skip to main content

Aftagerpanelet for Amerikanske studier

Formål:
Overordnet fungerer aftagerpanelet som netværksskabende forum for dialog mellem uddannelserne og aftagere på arbejdsmarkedet med henblik på at sikre uddannelsernes kvalitet og relevans. En systematisk dialog vil blandt andet forbedre fakultetets og universitetets forudsætninger for at vejlede i kompetencer, karriereveje og beskæftigelsesmuligheder, samt for at foretage hensigtsmæssige justeringer af uddannelser.

Aftagerpanelet kan således bidrage til:

  • at sikre at eksisterende uddannelser er tidssvarende og lever op til potentielle aftageres krav

  • udtale sig ved væsentlige ændringer af studieordninger, ved nye studieordninger eller nye uddannelser, som skal akkrediteres

  • at sikre, at dimittenderne får optimale vilkår for at bruge deres uddannelse i relevante, attraktive stillinger

  • at medvirke til at formidle at studerende kan indgå i fagligt baserede projektorienterede forløb (praktik).

Sammensætning:
Aftagerpanelet består af aftagere fra offentlige og/eller private virksomheder inden for områder af særlige interesse for American Studies.
Aftagerpanelet består af 4 - 6 aftagerrepræsentanter samt 1 - 2 repræsentanter for universitetet.
Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov.
Aftagerpanelet konstituerer sig med en formand og en næstformand.

Panelet består pr. 1. januar 2020 af følgende medlemmer:

Kasper Grotle Rasmussen
Studieleder, SDU

Marie Mønstad, Sekretariatschef
Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen

Ole Bech Pedersen, ph.d.
Senior HR Specialist and Employer Brand Manager
Danske Bank

Peter Kjærsgaard Hansen
Lektor, Svendborg Handelsskol

Torben Grøngaard Jeppesen, ph.d.
Museumschef, Odense Bys Museer

Isabel Louise Graham
Customer Service & Marketing Manager, Faber

David E. Nye [ex officio]
Professor and Chair, American Studies, SDU 

Sabine Ansbjerg
Studerende, Amerikanske studier

Camilla Kjeldergaard Jepsen
Studerende, Amerikanske studier

Mødefrekvens: 
Mindst en gang årligt, flere efter aftale.

Godkendt af dekanen den 30. maj 2011.

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 10.02.2020