Aftagerpanelet for Amerikanske studier

Formål:
Overordnet fungerer aftagerpanelet som netværksskabende forum for dialog mellem uddannelserne og aftagere på arbejdsmarkedet med henblik på at sikre uddannelsernes kvalitet og relevans. En systematisk dialog vil blandt andet forbedre fakultetets og universitetets forudsætninger for at vejlede i kompetencer, karriereveje og beskæftigelsesmuligheder, samt for at foretage hensigtsmæssige justeringer af uddannelser.

Aftagerpanelet kan således bidrage til:

  • at sikre at eksisterende uddannelser er tidssvarende og lever op til potentielle aftageres krav

  • udtale sig ved væsentlige ændringer af studieordninger, ved nye studieordninger eller nye uddannelser, som skal akkrediteres

  • at sikre, at dimittenderne får optimale vilkår for at bruge deres uddannelse i relevante, attraktive stillinger

  • at medvirke til at formidle at studerende kan indgå i fagligt baserede projektorienterede forløb (praktik).

Sammensætning:
Aftagerpanelet består af aftagere fra offentlige og/eller private virksomheder inden for områder af særlige interesse for American Studies.
Aftagerpanelet består af 4 - 6 aftagerrepræsentanter samt 1 - 2 repræsentanter for universitetet.
Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov.
Aftagerpanelet konstituerer sig med en formand og en næstformand.

Panelet består pr. 1. januar 2011 af følgende medlemmer:

Marie Mønstad, Sekretariatschef
Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen
Nørregade 7A, 1. tv
1165 København K
Tlf.: 3532 4545
daf-fulb@daf-fulb.dk

Ole Bech Pedersen, ph.d.
Senior HR Specialist and Employer Brand Manager
Danske Bank
København
+45 45 14 04 25
olebechpetersen@gmail.com

Peter Kjærsgaard Hansen
Lektor, Svendborg Handelsskol
Skovsbovej 43
5700, Svendborg
Tel +45 72 22 57 00
pkjh@tek.sdu.dk

Torben Grøngaard Jeppesen, ph.d.
Museumschef
Overgade 48
DK-5000 Odense C
tlf. 65514600

Isabel Louise Graham
Customer Service & Marketing Manager, Faber
Tel: +45 6367 1200
Dir:+45 6367 1302
Mob:+ 45 2489 0308
igr@faber.com

David E. Nye [ex officio]
Professor and Chair, American Studies, SDU
Tel 6550 3132 (office)
American Studies Office 6550 3101

nye@hist.sdu.dk
mob. 24830631

Mødefrekvens: 
Møde: Mindst en gang årligt, flere efter aftale.

 

Godkendt af dekanen den 30. maj 2011.

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies