Skip to main content

Evalueringsstrategi og -rapporter

Her finder du strategi og plan for evaluering af uddannelseselementer gældende fra efteråret 2020. Strategien opdateres én gang årligt på et studienævnsmøde. 

Hvert semester offentliggøres en evalueringsrapport for hver uddannelse.

Find de seneste rapporter herunder:

BA Historie FS2020
KA Historie FS2020
Propædeutisk Græsk og Latin FS2020
KA Mellemøststudier FS2020
BA Oldtidskundskab FS2020
KA Oldtidskundskab FS2020

Gå til studienævnets side