Skip to main content

Evalueringsstrategi og -rapporter

Her finder du strategi og plan for evaluering af uddannelseselementer gældende fra efteråret 2020. Strategien opdateres én gang årligt på et studienævnsmøde. 

Hvert semester offentliggøres en evalueringsrapport for hver uddannelse.

Find de seneste rapporter herunder:

BA Amerikanske studier FS2020 ES2020
FS2021
 KA Amerikanske studier FS2020 ES2020 FS2021
 BA Engelsk FS2020 ES2020
 FS2021
 KA Engelsk FS2020 ES2020
 FS2021

Gå til studienævnets side

Sidst opdateret: 23.09.2021