Skip to main content

Evalueringsstrategi og -rapporter

Her finder du strategi og plan for evaluering af uddannelseselementer gældende fra efteråret 2020. Strategien opdateres én gang årligt på et studienævnsmøde. 

Hvert semester offentliggøres en evalueringsrapport for hver uddannelse.

Find de seneste rapporter herunder:

BA Designkultur FS2020 ES2020
Tilvalg Designkultur FS2020  Es2020
BA Designkultur og økonomi FS2020 Es2020 
KA Designstudier FS2020 Es2020 
KA Designledelse FS2020 Es2020 
BA International Erhvervsøkonomi med fremmedsprog FS2020 Es2020 
Cand.merc.int. FS2020 Es2020